I förhör har mannen sagt att han fått för lite i praktikersättning. När han frågade om detta ska han ha fått höra att han inte skulle få mer pengar, vilket gjorde honom upprörd.

I detta skede tog han ett metallrör från skohyllan och ville slå sönder något för att lugna sig, enligt åtalet. Han sa åt personalen att inte komma nära, men säger att han inte hade som avsikt att vara hotfull, och ska ha slagit sönder stora delar av inredningen. Han erkänner skadegörelse, men förnekar olaga hot.

Mannen var 16 år när incidenten ägde rum och döms därför till ungdomstjänst i 50 timmar samt skadestånd.