Skyltplaner i centrum får nobben

Region Uppsala får inte sätta skyltning på fönstren i sitt kontorshus vid Resecentrum.

4 augusti 2019 13:00

Region Uppsala (tidigare Landstinget) ansökte tidigare i år om bygglov för att sätta upp så kallad foliering med bilder av regionens logotyp på de stora glasfönstren i kontorshuset, som vetter mot bland annat Storgatan. Enligt ansökan behövs folieringen för att minska insynen till sammanträdesrummen och för att tydligare signalera regionhusets lokalisering.

Byggnadsnämnden säger emellertid nej till förslaget. Enligt nämnden strider åtgärden mot de krav på hög kvalitet i arkitektur och utformning som gäller för de nya husen kring Resecentrum. Nämnden befarar också att fler fönster i området kan komma att folieras om klartecken skulle ges för regionhuset. Nämnden påpekar också att byggnaden redan i dag har två skyltar och tre flaggor på fasaden. En foliering skulle bidra till en "onödig upprepning", enligt beslutet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola Lindqvist