Vårdförbundet slår larm om en mycket pressad arbetssituation vid Karl-Johansgården där det bor 98 äldre personer. Flera av patienterna vid Karl-Johansgården, som drivs av Uppsala kommun, har stora vårdbehov till följd av bland annat demenssjukdomar.

Sjuksköterskefacket Vårdförbundet anser att bemanningen av sjuksköterskor är så låg att Arbetsmiljöverket måste gripa in. I listan över brister som förbundet kräver att Arbetsmiljöverket granskar står till exempel: "Att ingen sjuksköterska arbetar ensam och ansvarar för 98 patienter".

Enligt en skrivelse från Vårdförbundet har det under sommaren flera gånger inträffat att en sjuksköterska fått ta hand om 49 vårdtagare. Vissa arbetspass har det rört sig om det dubbla.

Den låga bemanningen har samband med semesterledigheterna, men även under resten av året ska läget vara ansträngt.

Fackföreningen uppger att varje sjuksköterska på Karl-Johansgården i normalfallet, det vill säga utanför semesterperioderna, tar hand om 30 vårdtagare vardera.

Detta är en ovanligt låg bemanning, skriver Vårdförbundet och hänvisar till en rekommendation från en medicinskt ansvarig sjuksköterska där det anges att maxantalet bör vara 20 vårdtagare per sköterska.

Anders Blixt, ombudsman vid Kommunal som har medlemmar på Karl-Johansgården, reagerar starkt när han får hur många äldre varje sjuksköterska kan få ansvara för.

– Det låter absurt. Jag har i flera år arbetat med äldreomsorg som drivs av privata företag och är van vid att det är slimmat. Men så illa som på Karl-Johansgården brukar det inte vara på den privata sidan.

Även Anders Blixt anger högst 20 vårdtagare per sjuksköterska som en rimlig gräns.

Redan i våras vände sig sjuksköterskorna på Karl-Johansgården till Vårdförbundet eftersom de kände sig utarbetade. Vårdförbundet begärde att ledningen för Karl-Johansgården skulle göra en riskbedömning av sommarplaneringen men bedömde den togs fram som "undermålig".

UNT har utan framgång sökt företrädare för Vårdförbundet, äldrenämnden och Karl-Johansgården.