Polacksbakens skola har sedan starten 2017 legat i tillfälliga lokaler på fältet mellan Ångströmlaboratoriet och Uppsala Science Park. Bygglovet är tillfälligt och kan inte förlängas när det går ut i januari 2021. Tanken har varit att eleverna då skulle flytta över till den nya skola som ska byggas i Rosendal. Men Rosendalsskolan har försenats och kommer inte att vara på plats förrän tidigast 2023.

Nu har stadsbyggnadsförvaltningen dock hittat en ny tillfällig lösning i väntan på den nya skolan. Nya moduler ska ställas upp i Ulleråker på den plats där det nu rivna höghuset stod. Det innebär att Polacksbackens/Rosendals skola kan flytta in i nya tillfälliga lokaler till höstterminen 2020. Där ska skolan kunna vara kvar ända tills den nya skolan i Rosendal är färdig.

LÄS MER: Skolan ska bort inom två år

LÄS MER: Nya problem för central skola

LÄS MER: Storslagna planer gick i stöpet