Vilken är den viktigaste valfrågan för dig?

– Skola, omsorg och vård. Jag tycker att det har blivit mycket sämre. Det har gått från hundra till noll och det är så många som drabbas.

Vad vill du fråga Uppsalas politiker?

– Jag vill ha en förändring inom bland annat vården och se ett märkbart agerande från politikerna. Min fråga är hur vården ska förbättras?

Anna-Karin Klomp (KD), regionråd, svarar:

– Det finns mycket vi kan återinföra som har visat sig fungera bra exempelvis kömiljarden som ledde till kortare köer förra mandatperioden. Men vi Kristdemokrater tror inte det räcker. Sverige är ett för litet land för att 21 landsting själva ska bestämma om vården, till exempel vilka journalsystem man ska ha, hur olika typer av cancer ska behandlas och så vidare. Därför tror vi på ett förstatligande av vården. Inte för att staten automatiskt styr bättre utan för att det är ett slöseri med pengar att ha 21 olika vårdsystem i ett land med tio miljoner invånare.

Malena Ranch (MP), regionråd, svarar:

– Vi måste fortsätta investera i hälso- och sjukvården, framför allt i arbetsvillkoren för medarbetarna, så att de trivs och vill stanna kvar. Brist på personal är den största orsaken till stängda vårdplatser och långa väntetider. Vi har gjort satsningar på fler platser till att vidareutbilda AT-läkare, ST-läkare och specialistsjuksköterskor. Jag tycker inte att vården har blivit sämre, tvärtom. I princip alla patienter får en mycket bra vård, och undersökningar visar att de flesta patienterna också är nöjda med den vård de fått.