Nej, det är ingen husvagnssemester som Ing-Marie Moegelin är ute på med den husvagn som står vid Akademiska sjukhuset. Hon är sakkunnig för utbildningsfrågor på Svensk sjuksköterskeförening och är ute på turné för att sprida information om betydelsen av god omvårdnad.

– Jag är inte här för att tala för sjuksköterskors sak. Det är patientsäkerhet och omvårdnadsfrågor som jag är ute på turné för att lyfta. Men naturligtvis är det även en angelägenhet för sjuksköterskor. Har sjuksköterskor bra arbetsförhållanden gynnar det även vården och patienterna, säger Ing-Marie Moegelin.

I gassande solsken står hon på tisdagen utanför husvagnen som parkerats vid ingång 62 och delar ut plåster och informationsmaterial.

Artikelbild

| Ing-Marie Moegelin är sakkunnig för utbildningsfrågor på Svensk sjuksköterskeförening.

– Att vi delar ut plåster är dels för att de är lätta att flika in i händerna på förbigående, dels är det också symboliskt för att vi tycker att sjukvården behöver omvårdnad, berättar Ing-Marie Moegelin.

Det är första gången föreningen beger sig ut på en sådan här turné. Utöver att besöka fler städer runtom Sverige, kommer husvagnen även vara på plats på Järvaveckan och på Almedalsveckan för att nå ut till politiker.

– Att sjuksköterskor har de förutsättningar som behövs för att kunna erbjuda bra vård är inte bara en kostnadsfråga. Det räddar även liv och leder till färre vårddagar vilket är av betydelse för hela den svenska sjukvården, säger Ing-Marie Moegelin.