Crister Fritzson, vd på SJ, uppgav i slutet av januari att antalet pendlare hade ökat med 20 procent – betydligt fler än de 10 procent som SJ hade trott på förhand. Anledningen ska vara de förändringar som genomfördes i höstas, vilket fick resenärer att flockas till tågen. Åtgärder som en förstärkning med 400 platser i morgon- och kvällstrafiken utlovades, samt en omprioritering där kapacitet från fjärrtrafiken i stället skulle läggas på sträckan Uppsala-Stockholm, men tågproblemen har fortsatt under vårvintern. Enligt Jan Kyrk, SJ:s affärschef, har dock alla åtgärder som utlovades blivit införda.

– Det vi planerade att genomföra har vi fullbordat.

Fler avgångar sattes in den 10 december och tågen förlängdes från åtta till tio vagnar den 8 januari, uppger han. Med så kallade dubbeldäckare och trippeltåg är vagnantalet nästan uppe i full kapacitet, men SJ siktar fortfarande på att locka fler resenärer. I april ska de skicka en ansökan till Trafikverket angående tågtabellen från och med december i år och redan där kommer de ta hänsyn till en pendlarökning.

– Vi har redan omplacerat tåg från sträckorna Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg för att prioritera Uppsalasträckan. Vi använder egna resurser i stället för att hyra externa tåg och vill visa att de korta pendlingssträckorna är viktiga för oss, säger Jan Kyrk.

Varför valde ni att inte hyra in tåg?

– Interna tåg är en snabbare lösning. Att förhandla om externa tåg och utbilda personal för dessa är en för långsam åtgärd. Vi ville göra något resolut och direkt som inte tar ett kvartal att genomföra, säger han.

Jan Kyrk berättar att SJ genomför löpande analyser av vilka tåg som är tyngst belastade av resenärer. När de ser återkommande mönster för avgångar där vagnarna inte är fulla justerar de upplägget så att dessa vagnar i stället används på de mer belastade tabelltiderna.

– Vi vill inte ha onödigt långa tåg när den kapaciteten kan behövas på andra avgångar.

Hur ofta genomför ni dessa justeringar?

– Ett par gånger i månaden ungefär. Det krävs färre åtgärder nu eftersom pendlare hittar sina avgångar och därmed blir mer orörliga, säger Jan Kyrk.

På ansträngda trafikvägar poängterar han att uppgörelsen med SL, om att ta med varandras resenärer, är positiv. Vad gäller el- och signalfel däremot uppger han att SJ:s och Trafikverkets respektive ledningar nu arbetar närmare varandra för att kunna reagera snabbare när problemen uppstår.

– Vi driver frågan om intrastruktur hårt mot Trafikverket för dessa problem drabbar inte bara våra avgångar, utan all tågtrafik, säger Jan Kyrk.