Bertil Kinnunen anser att det är problematiskt att SJ minskat antalet loktåg då de dubbeldäckare de sätter in inte ger lika många sittplatser. Detta samtidigt som SJ ställt in flera avgångar och att flera tågvagnar har varit på verkstad - samtidigt som antalet tågresenärer ökar.

– Jag tycker att SJ borde ha bättre framförhållning gällande de ökade antalet resenärer. Flera vagnar med flera sittplatser behövs för att möta behovet som uppstår till följd av ett ökat antal resenärer, säger han.

LÄS MER: "Alla ska få en sittplats"

Han är ändå optimistisk och tror att det kommer bli bättre från nästa vecka när SJ tar in flera vagnar.

– Det ska bli intressant att se om det räcker med en ökad vagnkapacitet. Långsiktigt tror jag det kommer att behövas fyrspår och flera avgångar, men jag tror det är ett steg i rätt riktning att ta in flera tågvagnar. Vi får se om det räcker, säger Bertil Kinnunen.

Bertil Kinnunen påpekar problematiken med att SJ är ett kommersiellt bolag som har som mål att bringa vinst till staten. Han tror att det vore bra om Mälardalstrafik kunde gå in och ta över avgångar mellan Stockholm och Uppsala för att kunna tillgodose resenärernas behov att ta sig mellan de två städerna.

– Mälardalstrafik har beställt 33 nya tågvagnar som kommer i trafik 2019 så de kan hantera det ökade antalet resenärer, anser han.

LÄS MER: SJ lovar bättring från måndag