UNT har utan framgång bett att få tala med SD:s partisekreterare Richard Jomshof. Under flera år har han varit inblandad i en rad ärenden som rört konflikter inom SD i Uppland. Men Jomshof har inte gått att nå, i stället har den centrala pressavdelningen svarat på UNT:s frågor per mejl.

När det gäller det personärende där partiledningen uppmanas att utesluta Simon Alm blir svaret att SD:s inte gått vidare med någon utredning efter den anmälan som inkommit.

Hur ser ni på kritiken mot att Simon Alms ledarstil är diktatorisk och toppstyrd?

–  Självklart kräver vi att organisationen i distriktet behandlar folk med värdighet, lyssnar på kritik och agerar rättvist. En ledare ska försöka samla så brett stöd som möjligt hos sina följare. Det är dock också viktigt att acceptera att det finns oliktänkande och att man alltid är mottaglig för kritik. Orättvis särbehandling, utfrysning och andra former av mobbing är ingenting vi accepterar.

I SD:s regelverk betonas vikten av att svara på medias frågor och bemöta kritiker och journalister med ödmjukhet och respekt. Simon Alm har avböjt att svara på UNT:s frågor och anklagar i ett pressmeddelade UNT för att bedriva kampanj mot SD, ”kroka arm” med uteslutna personer och kritiker, och göra sitt yttersta för att ge en negativ bild.

Kan det här vara ett brott mot er kommunikationsplan?

–  Offentligt valda politiker ska alltid försöka göra sig tillgängliga för bevakning så gott det går. Att det råder insyn inom det offentliga styret är ett grundfundament i vår demokrati. Som politiker har man det ansvaret, inte minst mot sina väljare som man representerar.