Det säger Calle Waller, vårdpolitisk talesperson för patientorganisationen Prostatacancerförbundet, efter att ha tagit del av den nya svenska studien om sambanden mellan inkomster och chanserna till tidig diagnos och behandling och risken för att dö i prostatacancer. Studien visade bland annat att de med högst inkomst har de kortaste väntetiderna till behandling.

– Jag är faktiskt inte ett dugg förvånad. I Sverige är väntetiderna till behandling längre för män med prostatacancer än för patienter med någon annan cancerform. I en sådan situation brukar det vara de resursstarka personerna som ligger på, ställer krav och har störst möjligheter att ta sig fram. En del av dem söker privat vård på egen bekostnad. Andra utnyttjar också rätten till vård utomlands för att slippa operationsköerna, säger Calle Waller.

För några år sedan avsatte regeringen två miljarder kronor för att korta väntetiderna i cancervården fram till 2018. För prostatacancer var målet att ingen ska behöva vänta mer än 60 dagar mellan remiss och kirurgisk behandling, men enligt de senaste siffrorna är väntetiderna i de flesta regionerna fortfarande åtskilligt längre än så.

Artikelbild

Calle Waller, vårdpolitisk talesperson för Prostatacancerförbundet.

Utöver mer och smartare använda resurser till vården vid prostatacancer pekar Calle Waller på vikten av förbättrad information.

– Vården är ofta rätt usel på att informera patienterna utifrån deras kunskapsnivå och kompetens. Då är det förstås de resurssvaga som kommer mest i kläm och har minst möjligheter att göra egna informerade val, säger han..

Ett annat fynd i den nya studien är att män med hög inkomst oftare än låginkomsttagare får sin prostatacancer upptäckt i ett tidigt skede och i samband med en hälsokontroll. Prostatacancerförbundet har länge drivit kravet om en allmän så kallad screening för att upptäcka prostatacancer, liknande den som erbjuds kvinnor för att upptäcka bröstcancer.

– Då skulle vi kunna slippa dagens situation, där 1 800 män varje år får diagnosen när cancern hunnit sprida sig och inte är botbar. Det ska bli mycket spännande att se var Socialstyrelsen kommit fram till när den om någon vecka lägger fram sitt förslag om screening, säger Calle Waller.