"Psykiskt sjuka förlorar sin sjukpenning"

En kvinna i Uppsala bedömdes av sin psykiater som självmordsbenägen, men Försäkringskassan stoppade hennes sjukpenning.

– Jag har haft flera sådana fall, säger Davoud Amiri, psykiater i Uppsala.

11 december 2016 09:05

Som UNT nyligen rapporterat har regeringen uppdragit åt Försäkringskassan att minska kostnaderna för sjukskrivningar. Till år 2020 ska sjuktalen ner motsvarande 17 miljarder kronor i utgifter eller cirka 80 000 sjukfall.

I år har dubbelt så många personer i Uppsala län fått sin sjukpenning indragen jämför med under fjolåret. En orsak är Försäkringskassans ökade krav på läkarnas sjukintyg.

Enligt Davoud Amiri, privatpraktiserande psykiater i Uppsala, har det i vissa fall fått svåra följder.

– De senaste två månaderna har jag haft ett tiotal svårt sjuka patienter som jag bedömt helt saknar arbetsförmåga men där Försäkringskassan ändå dragit in sjukersättningen.

– Försäkringskassan anser att de här personerna kan arbeta. I själva verket har det rört sig om bland annat djupt deprimerade och även suicidala personer, uppger Davoud Amiri.

En av hans patienter, en Uppsalabo vi kan kalla Eva, har under åren periodvis varit sjukskriven för ångest och depressioner. Men när hennes ärende granskades närmare av Försäkringskassan gjordes en annan bedömning.

– I somras kallades jag till en fördjupad utredning hos en läkare på Försäkringskassan. Jag blev glad och tänkte att jag skulle få hjälp till rehabilitering för att kunna börja arbeta igen, berättar Eva.

Hon visar ett läkarintyg från Davoud Amiri som enligt Eva känner henne väl efter två år som patient. Av intyget framgår att hon under sitt senaste besök hos honom hade gråtit hejdlöst, berättat om en ständig dödslängtan och sagt att hon ville ta livet av sig.

Det står i bjärt kontrast till det utlåtande som läkaren vid Försäkringskassan utfärdade efter 40 minuters samtal. Eva säger att hon under läkarbesöket berättade att hon var så psykiskt nerkörd att hon inte ens orkade ta hand om sina barn.

Men i intyget uppger läkaren att Eva inte har något "depressivt tankeinnehåll", hon har inga självmordsplaner och bedöms inte ha rätt till sjukpenning.

– Jag kan bara se en orsak till att han drog den slutsatsen och det är att han har i uppdrag att sänka Försäkringskassans kostnader för sjukskrivningar, menar Eva.

I och med att sjukskrivningen upphörde hänvisades hon till en kurs på Arbetsförmedlingen där hon fick aktivitetsstöd. Enligt Eva kunde Arbetsförmedlingen inte ha kvar henne på kursen eftersom hon bedömdes som alltför sjuk, och det hjälpte inte att hon bad att få stanna kvar.

Det slutade med att Davoud Amiri sjukskrev henne igen. Om sjukpenningen åter kommer att stoppas av Försäkringskassan vet hon inte.

Försäkringskassans läkare hade skrivit att Eva skulle bli sämre av att vila, något hon i och för sig håller med om.

– Jag vill jobba men jag behöver komma igång på ett lugnt sätt med arbetsträning eller liknande. Att jag plötsligt blev av med sjukpenningen utan att få något bra stöd istället bara förvärrade min situation.

Davoud Amiri har tidigare arbetat som psykiater vid Akademiska sjukhuset. Han säger att han är beredd att sluta som privatpraktiserande läkare och återgå till sjukhuset om Försäkringskassans nya arbetsmetoder inte förändras.

– Kontakterna med Försäkringskassan tar för mycket av min arbetstid, det händer att jag måste ha telefonkontakt med dem tio gånger i ett enda ärende. Patienterna kommer i kläm och för samhället är det mer kostnadseffektivt att ordna drägliga villkor för dem som är sjuka.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters