Psykiatrichef kommenterar UNT:s artiklar i internt mejl

Psykiatrins verksamhetschef har inte haft tid för en intervju med UNT, men kommenterar nu UNT:s granskning av psykiatrin i ett internt mejl till alla anställda inom psykiatrin.

25 augusti 1916 10:28

I mejlet som UNT tagit del av skriver Gunilla Svedström bland annat att hon förstår att den kritik som framförs kan kännas tung, men konstaterar att det är "... bra att psykiatrin, liksom all annan offentlig verksamhet granskas. I bästa fall kan det leda till en konstruktiv diskussion om hur inte bara Akademiska sjukhuset, utan samhället i stort på bästa sätt ska ta sig an den ökade psykiska ohälsan och hur vi ska klara de utmaningar vi står inför framöver."

Utifrån UNT:s granskning nämner hon särskilt fem punkter:

* Att specialistpsykiatrin är dimensionerad för psykiatriska sjukdomar och att det psykiska välbefinnandet är hela samhällets ansvar.

* Att det behövs en diskussion kring förväntningar kontra resurser vad gäller specialistpsykiatrin. Gunilla Svedström skriver "Hur hittar vi balansen mellan förväntningarna från omvärlden (patienter, anhöriga, politiker och medier) och de resurser vi har?"

* Att arbetsmiljön på psykiatrin behöver förbättras för att personalen ska vilja stanna.

* Att förbättringar pågår inom psykiatrin. Exakt vilka dessa är preciseras inte.

* Att Uppsala ligger bra till vad gäller att förebygga självmord, men att suicidalitet är ett svårt tillstånd och att det troligen är omöjligt att helt förhindra alla självmord.

UNT har i flera artiklar granskat psykiatrin i Uppsala. Granskningen visar på omfattande brister, och att att läget blivit ännu sämre än vid UNT:s granskning för två år sedan. En mängd allvarliga händelser har anmälts till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) – däribland elva självmord. Samtidigt har väntetiderna ökat rejält, anmälningarna till patientnämnden fortsätter att öka och IVO driver just nu en egeninitierad granskning av akutpsykiatrin.

UNT har sökt psykiatrins verksamhetschef Gunilla Svedström i flera veckor för att få svar på en rad frågor. Hon har då meddelat att hon inte haft möjlighet att träffas, men en intervju är utlovad i september. Flera läsare har hört av sig till UNT och varit upprörda över att ledningen avböjt att svara. En läsare skriver bland annat att det är "beklämmande att de ansvariga stoppar huvudet i sanden och låtsas som att alla dessa anmälningar och allt missnöje från patienter och anhöriga inte är verkligheten i dagens psykiatri 2016".

Enligt Gunilla Svedström, som UNT når på torsdagseftermiddagen, har hon varit fullt upptagen med en planeringsprocess om bemanning och ekonomi de senaste veckorna.

– Jag är också ny på tjänsten och artikelserien innehåller väldigt mycket faktauppgifter och historia. Det är därför jag behövt vänta till september med intervjun, säger hon.

Varför skrev du mejlet till de anställda?

– För att jag vet att det känns tungt för medarebetare när det blir mycket åsikter och kritik i media.

Vad har du fått för reaktioner från anställda efter artiklarna?

– Egentligen väldigt lite.

Har du fått reaktioner på mejlet?

– Det har varit positiva svar, att de uppskattar att jag skrivit brevet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Sandow