Det första rådet är att aldrig röra ett föremål som man inte är säker på vad det är.

– Framförallt så ska man aldrig röra ett föremål på allmän plats om du inte är säker på att det är ofarligt, säger i ett pressmeddelande Bertil Olofsson som är chef för nationella bombskyddet.

En kastad och klickad handgranat kan explodera av så små förändringar som markvibrationer och vindpåverkan.

– Exploderad handgranat innebär fara för liv och hälsa samt skapar stor skada. Det är därför viktigt att ringa 112 direkt om man fattar misstanke om ett föremål. Splittren från en exploderande handgranat kan kastas iväg flera hundra meter, säger Bertil Olofsson.

Det blir allt vanligare att kriminella använder sig av handgranater. Även om det inte är vanligt att oskyldiga blir drabbade så innebär den ökade användningen av olagliga vapen och sprängmedel en ökad risk, enligt polisen. Sedan 2015 har exempelvis minst nio sprängningar med handgranater inträffat i Uppsala och Sigtuna kommuner.

Under 2015 utsattes nattklubben Birger Jarl i Uppsala för tre handgranatsattacker. 2016 inträffade ytterligare sex incidenter med handgranater, bland annat blev en bostad i Nyby utsatt för en attack. Under 2017 har två större händelser inträffat, en på nattklubben flustret och när polishuset i Uppsala attackerades.I Sigtuna kommun kastades en handgranat mot restaurangen Burger Bistron i september. Inga personer komtill skada, men uteserveringen skadades och ett fönster i byggnaden krossades.

I nästan samtliga fall där handgranater förekommer handlar det om handgranater som kommer från forna Jugoslavien, enligt polisens webbsida.

Läs mer här