Pilgrimsinitiativet har döpts till Pilgrim500 och handlar om vandring för inre frid och yttre fred och att få igång en levande kyrka för alla.

– För 500 år sedan reformerade Martin Luther kyrkan som hade stagnerat och fastnat. Han protesterade mot den då rådande ordningen. Nu vill jag göra samma sak, säger Gösta Tingström och drar på sig ett regnställ för att ge sig ut i snålblåsten utanför Domkyrkan i Uppsala.

Under två eftermiddagstimmar gick han och andra pilgrimsvandrare ett tiotal symboliska varv runt kyrkan och förde andliga samtal. Med på vandringen är också en raw foodkock och en dokumentärfilmare. Kocken är med för att Gösta Tingström, som han uttrycker det, "ska bli mer receptiv för det andliga".

13 domkyrkor runt om i Sverige ska betas av på en månad, Uppsalas var nummer elva i ordningen.

Gösta Tingström, som medverkat som expertkommentator i teveprogrammet Gift vid första ögonkastet - menar att svenska kyrkan är i kris på flera plan. Medlemstappet gör att kyrkbänkarna står tomma. Och människors sökande efter andlighet manifesteras genom att gå på yogapass och läsa självhjälpsböcker.

– Jag har varit präst i 27 år och det är inte första gången jag påtalar kyrkans problem. Men ingen i de högre leden lyssnar.

Luther spikade upp 95 teser på kyrkporten i Wittenberg och det blev startskottet för den förra reformationen. Gösta Tingström vill få ihop 95 nya teser och spika upp dem, förslagsvis på nätet.