Uppsala kommun reviderade sina riktlinjer för representation så sent som i januari i år. En enig kommunstyrelse godkände förslaget. Men efter avslöjandet att kommunalrådet Fredrik Ahlstedt (M) arrangerat en 50-års mottagning på UKK som kostat skattebetalarna 115 000 kronor ska reglerna ses över igen. Mottagningen var visserligen helt enligt kommunens reglemente men kommunalrådet Erik Pelling (S) vill ha en förändring.

–  Jag vill att födelsedagsfirandet ska försvinna och ska se till att det gör det. Det ska finnas beloppsgränser för hur mycket representationen får kosta. Vi måste ha ett tydligt transparent regelverk för det, säger han

Ni var nyligen med och införde det som finns nu?

Artikelbild

| Fredrik Ahlstedt (M) hade 50-års mottagningen som vållat reaktioner. Alla politiker var överens om reglerna, då.

– Reglerna fanns tidigare också. Vi gjorde ett förtydligande som vi nu sett inte fungerar. Representation är viktigt. Men det ska vara rimligt. Ett arbete pågår med att förändra det och vi kommer att få ett förslag i januari, säger Erik Pelling.

Hans politiska samarbetspartners, kommunalråden Mohamad Hassan (L) och Rickard Malmström (MP), är inte lika säkra på sin sak.

Rickard Malmström anser att representation av den här typen är överskattad och tror att kommunen kan odla kontakter med företrädare för näringsliv och organisationer lika bra på annat sätt.

– Ska man ha det så ska det vara restriktivt. Men jag vet egentligen för lite om vad det ger för att kunna uttala mig, säger han.

Artikelbild

| Mohamad Hassan (L) tror att 50-års mottagningar kan vara ett bra sätt att träffas och knyta kontakter. Men de ska vara måttfulla.

Du hade ju själv 50-års mottagning förra året som kostade 12 000 kronor?

– Det stämmer. Jag fick frågan och blev uppmuntrad till det. Det ansågs brukligt. Men jag har ändå svårt att värdera vad det gav. Därför är jag skeptisk, säger Rickard Malmström.

Artikelbild

| Rickard Malmström (MP) har för lite kunskap för att kunna ta ställning.

Mohamad Hassan vill ha en övre gräns för vad en mottagning får kosta och att reglerna är klara och inte tolkningsbara.

– Om man ska kunna ha en 50-års mottagning eller inte kan diskuteras. Jag tror ändå att det kan vara värdefullt när det gäller att skapa nätverk och knyta kontakter. Vi träffar ofta de som deltar enskilt och på deras egna engagemang. På såna här tillställningar kommer alla och det finns ingen given agenda. Det öppnar upp för nya samtal i en avslappnad miljö, säger han.

Artikelbild

| Erik Pelling (S) vill ha bort 50-års mottagningarna.

Har du något exempel på vad det kan ge?

– Idén om feriejobb som sommarentreprenörer är ett exempel. Det har resulterat i att nya företag har startats, säger Mohamad Hassan.