Paradvåningar tar form i Skandalhuset

Just nu pågår omvandlingen av Skandalhuset från kontor till bostäder. Men än dröjer det innan de första hyresgästerna kan flytta in.

10 september 2018 22:11

Läget på S:t Olofsgatan, snett emot Universitetshuset, är ett av Uppsalas mest attraktiva.

Torbjörn Axelsson, fastighetschef på Uppsala Akademiförvaltning som äger huset, säger att intresset har varit stort.

– Vi har inte börjat ta upp anmälningar än. Men det är många som hör av sig och frågar, säger han.

Ombyggnaden, som just nu pågår som bäst, kommer dock inte att vara klar förrän till årsskiftet 2019/2020. De gamla lokalerna, där universitetsförvaltningen hade sina kontor innan flytten till Segerstedthuset, har då omvandlats till 50 lägenheter och en mindre kontorslokal.

Redan när huset byggdes 1910 fanns här stora paradvåningar ut mot gatan. Och så kommer det att se ut även nu.

Storlekarna finns i spannet från 35 till 190 kvadratmeter, men flera av lägenheterna kommer att vara över 100 kvadratmeter.

Liksom de lägenheter som i dag finns i gårdshuset kommer lägenheterna att vara hyresrätter.

Bostadskön hos Akademiförvaltning är öppen för alla. Men anställda vid universitetet har förtur, vilket innebär att det i praktiken är omöjligt för andra än universitetsanställda att få hyra en av de nygamla lägenheterna i Skandalhuset.

Ombyggnaden är så omfattande att hyran förhandlats på samma sätt som vid nyproduktion. Förhandlingarna med Hyresgästföreningen landade i en överenskommelse som innebär att månadshyran för en lägenhet på 100 kvadratmeter landar på drygt 14 000 kronor.

Skandalhuset

Skandalhuset på S:t Olofsgatan uppfördes mellan 1906 och 1910 av grosshandlaren Axel Beskow.

Det byggdes högre än det gamla universitetshuset, vilket ansågs vara en skandal. Till att börja med innehöll huset ett tjugotal bostadslägenheter.

Huset ägs av Uppsala Akademiförvaltning och har framför allt använts av universitetets förvaltning. Det separata gårdshuset består av hyreslägenheter.

Kontoriseringen började under 1960-talet och skedde sen successivt i takt med att universitetsförvaltningen behövde större ytor.

I husets källare ligger sedan 1911 Fyrisbiografen, en av Sveriges äldsta biografer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer