– Det är bedrövligt att inte kommunen ser till övergångsställena ordentligt här i Uppsala. Jag är förvånad över att ansvariga inte har målat nya streck än, säger Runo Samuelson.

Vid obevakade övergångsställen har fordonsförare väjningsplikt mot gående, men Runo Samuelson menar att det blir svårare för bilar att se övergångsställena när markeringarna inte syns på vägen.

Roger Lindström, driftschef på Uppsala kommun, menar dock att dessa markeringar inte är det man ska leta efter när man ska gå över gatan.

Artikelbild

Ett övergångsställe vid Slädvägen/Gottsunda Allé i Uppsala. Foto: Läsarbild.

– Vägmarkeringarna är egentligen bara ett komplement till skyltarna, det är vägmärkena som är viktiga och dem ser vi över ofta, säger han.

Roger Lindström menar att anledningen till att de flesta vägmarkeringar vid övergångsställen inte syns är för att de nötts bort under vintern.

– I grund och botten är det för att vi har haft en lång vinter. Vi kan inte göra något åt vägmarkeringarna när det är vinterunderlag utan vi måste vänta tills vägarna är rengjorda. Vi kommer se efter dessa bortnötta markeringar under sommarperioden, säger han.

För att öka trafiksäkerheten har kommunen granskat 1 400 övergångsställen och bedömt vilka som behöver åtgärdas. År 2020 ska hälften av alla övergångsställen i Uppsala vara trafiksäkrade och tillgänglighetsanpassade. Men trots försäkringen om att problemen ska fixas så är inte Runo Samuelson övertygad.

Artikelbild

Övergångsstället vid korsningen Kungsängsgatan och Bäverns gränd. Foto: Läsarbild

– De som jobbar med detta måste ju också gå runt på stan och se hur övergångsställena ser ut, ändå tar det flera år innan något händer. A och O är att övergångsställena ska synas ordentligt, och där brister det, säger han.