Skulle Sverigedemokraterna bli så stora så att inget av de traditionella blocken når egen majoritet blir SD tungan på vågen. Det tvingar övriga partier att söka nya politiska majoriteter för att styra Uppsala. Just nu säger både de rödgröna partierna och allianspartierna nej till att samarbeta med SD och är tydliga med att de lägger allt fokus på att det egna blocket ska vinna valet.

Skulle det inte lyckas är kommunalrådet Erik Pelling (S) beredd att testa ett blocköverskridande samarbete.

– Det är vår skyldighet att titta på andra möjligheter. Vi har samarbetat både med C och L tidigare och kommer att göra allt för att SD inte ska få makt i fullmäktige, säger han.

Moderaterna kan han bara tänka sig att samarbeta med i enskilda frågor, inte på ett djupare plan.

– Både M och KD står för långt i från oss värdemässigt, främst när det gäller välfärden. Moderaternas standardrecept för att lösa de flesta problem är ju sänkt skatt. Det tror inte vi på, säger Erik Pelling.

Moderaternas ledare, Fredrik Ahlstedt, är inte lika öppenhjärtig som Erik Pelling. Ahlstedt vill över huvud taget inte prata om vad som kan hända efter valet.

– Vi siktar på en alliansmajoritet och jag vill inte spekulera i något annat. Väljarna ska veta att en röst på oss är en röst på Alliansen. Allt annat skapar bara otydlighet, säger han.

Miljöpartiet kan liksom S tänka sig ett samarbete mot mitten. Partiets nya förstanamn, Rickard Malmström, poängterar att MP aldrig varit förankrat i något block.

– Nu har vi råkat hamna med de röda och det beror på att det samarbetet svarat upp mot vår politik. Men vi kan tänka oss att samarbeta med andra, i första hand mittenpartier, kanske liberalerna. Men om vi inte får genomslag för våra frågor så kan vi lika gärna vara i opposition, säger han.

Mohamad Hassan (L) är dock skeptisk till inviterna. Det finns ingen mall eller överenskommelse inom Alliansen för hur partierna ska agera om SD blir vågmästare.

– Vi får i så fall försöka att hitta den konstellation som passar, säger han.

Ett samarbete över blockgränsen förutsätter dock att ett eller flera borgerliga partier är med på en sådan resa.

–S är ett gammalt maktparti och jag tror att ett litet parti som Liberalerna skulle riskera att smulas sönder. Kanske är det bättre att vara i aktiv opposition, funderar Mohamad Hassan.

Om ett eller flera allianspartier skulle inleda ett samarbete med SD så är han beredd att hoppa av Alliansen.

– Jag kan inte samarbeta med ett parti som vill utvisa mig ur det här landet.

Centerparitets Stefan Hanna markerar kraftfullt mot både SD, Fi och Vänsterpartiet.

– De är alla extremistpartier som vi aldrig kommer att samarbeta med. Jag hoppas att Alliansen räcker till, vad som händer annars får vi ta efter valet. Uppsala måste regeras. Det är vi beredda att ta ansvar för, säger han.

Jonas Segersam (KD) har inte samma kompromisslösa attityd gentemot SD som Stefan Hanna och säger att han för egen del har lätt att samarbeta med alla andra partier.

– Vi har inte som mål att samarbeta med SD. Men det kan kanske ske i olika frågor. Vi har ju samma syn på flera saker, exempelvis skattenivån. Alliansen kommer att lägga fram en gemensam budget hur det än ser ut. Jag tror det finns en stor möjlighet att SD kan rösta på den.

Andra konstellationer är också möjliga.

– Jag har kolleger i andra delar av landet som arbetar politiskt över blockgränsen och det har fungerat bra. Jag tror mycket hänger på hur personkemin ser ut politikerna emellan, säger Jonas Segersam.

Vänsterpartiet och Fi villkorar sitt samarbete med andra partier kring två frågor. Jämlikhet respektive feminism.

Tobias Smedberg (V) tror ändå det skulle vara ett stort steg att inleda ett samarbete med ett borgerligt parti.

Fi, som under den här mandatperioden stöttat de rödgröna med sina två mandat, kommer att fortsätta med det och hoppas på en röd - grön - rosa majoritet efter valet.