Ny Uppsalastudie: Mycket mjölk kan korta livet

Personer som dricker mycket mjölk löper ökad risk för förtida död. Inte ens om mjölkdrickandet kombineras med att äta mycket frukt och grönt kan denna överrisk helt försvinna.

14 februari 2017 19:55

Den slutsatsen drar forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet i en studie bland närmare 106 000 medelålders och äldre kvinnor och män i Uppsala, Västmanlands och Örebro län.

– Våra nya forskningsresultat stärker hypotesen att en hög konsumtion av mjölk ökar risken för förtida död genom att orsaka en för kroppen skadlig kronisk låggradig inflammation, i synnerhet hos kvinnor, säger professor Karl Michaëlsson vid Uppsala kliniska forskningscentrum.

Den nya studien har följt upp en tidigare, i medier världen över uppmärksammad studie av samma forskargrupp. Den visade att kvinnor och män som drack mycket mjölk inte hade något förbättrat skydd mot frakturer, men däremot löpte förhöjd risk för förtida död jämfört med personer som drack bara lite eller ingen mjölk alls.

LÄS MER: Mycket mjölk ger inget förbättrat skydd mot frakturer

LÄS MER: Världsnyhet - mjölkstudien på topp 100-lista

Enligt forskarna var en tänkbar förklaring till detta samband att mjölk innehåller höga halter av laktos, som i kroppen bryts ner till galaktos. I djurförsök har galaktos kopplats till så kallad oxidativ stress, inflammation, tidigt åldrande och död.

I den nya studien har forskarna försökt att testa denna hypotes genom att i riskkalkylen ta med uppgifter både om deltagarnas mjölkdrickande och om deras konsumtion av frukt och grönsaker.

– Det beror på att frukt och grönsaker innehåller mycket så kallade antioxidanter, som ju borde motverka att galaktos framkallar oxidativ stress och inflammation och därmed också förhindra negativa effekter av en hög mjölkkonsumtion. Så visade det sig också vara, i synnerhet för kvinnor, förklarar Karl Michaëlsson.

Lägst var risken för förtida död för kvinnor som inte drack mjölk alls eller drack högst ett glas per dag, men åt frukt och grönsaker minst fem gånger per dag. Jämfört med dem var risken för förtida död nästan tre gånger högre för kvinnor som drack minst tre glas mjölk per dag och åt frukt och grönsaker högst en gång per dag.

För kvinnor som drack minst tre glas mjölk per dag och åt frukt och grönt minst fem gånger per dag var risken för förtida död betydligt lägre än för denna högriskgrupp, men ändå hela 60 procent högre än för kvinnorna som åt mycket frukt och grönt, men drack bara lite eller ingen mjölk alls.

För män som drack minst tre glas mjölk per dag var risken för förtida död "bara" drygt 30 procent högre än för män som sällan eller aldrig drack mjölk, och verkade inte påverkas nämnvärt av hur mycket frukt och grönsaker de åt.

– En studie som vår kan inte besvara frågan om vad som ligger bakom dessa könsskillnader. Det är dock känt sedan tidigare att kvinnor har lägre förmåga att bryta ner galaktos jämfört med män, förmodligen för att detta varit gynnsamt för produktionen av bröstmjölk och barnets överlevnad under amningsperioden, säger Karl Michaëlsson.

Finns det efter den senaste studien tillräcklig grund för att utifrån en försiktighetsprincip avråda från hög mjökkonsumtion, i synnerhet för kvinnor?

– Det är en god princip att jag som enskild forskare inte ska ge kostråd, utan att det är en uppgift för våra myndigheter. Det jag kan konstatera är att vi har en världsunik studie med möjlighet att upptäcka dessa samband och att resultaten är mycket robusta. Vi har nu lagt till ytterligare en stor bit i ett större forskningspussel och denna viktiga pusselbit pekar i samma riktning som våra tidigare resultat; hög konsumtion av mjölk leder på sikt till sämre hälsa, medan ett högt intag av frukt och grönsaker leder till ett längre liv, säger Karl Michaëlsson.

Fotnot: Hela studien, som publiceras i facktidskriften American Journal of Epidemiology, kan läsas på här

<p>Många viktiga ämnen i mjölk</p>

Mjölk innehåller de flesta näringsämnen som kroppen behöver, bland annat de för skelettet så viktiga ämnena kalcium, fosfor och D-vitamin.

Mjölk är också den största källan till sockerämnet galaktos. I försök på möss har upprepade injektioner av låga doser galaktos framkallat så kallad oxidativ stress, kronisk inflammation, försämrat immunförsvar, neurodegeneration och förkortat liv. Om djuren fick i sig en ökad mängd av föda rik på antioxidanter minskade dock de skadliga effekterna av galaktos.

Drygt två tredjedelar av mänskligheten och alla andra däggdjur saknar en gen som behövs för att bryta ner mjölksocker i vuxen ålder och får rejäla magbesvär om de dricker mycket mjölk.

Att genen som gör det möjligt att dricka mjölk även som vuxen har spridits till de flesta människor av europeiskt ursprung tros bero på att personer som kunnat dricka färsk mjölk hade större chanser att överleva under perioder av svält.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Spross