Förhoppningen är att skapa en ny form av parkeringshus som även har utrymme för bil- och cykelpooler. Mobilitetshus kallar Uppsala kommun denna form av parkeringshus. Det första går under namnet Brandmästaren och ska byggas i Rosendal, bredvid brandstationen.

– Genom att placera mobilitetshus i utkanten av stadsdelarna vill vi undvika att små och mer centrala gator korkas igen av parkerade bilar. Mobilitetshusen ska också bli mer levande med butikslokaler på bottenvåningen så att byggnaden inte bara blir en förvaringsplats, säger Erik Pelling, ordförande i mark- och exploateringsutskottet.

Byggnationen av Brandmästaren påbörjas hösten 2019. Fler mobilhus ska byggas, bland annat i Ulleråker.