Sedan den 1 juli 2018 måste alla företag som sysslar med fordonsservice, exempelvis verkstäder och biltvättar, ha en personalliggare. Där ska de ansvariga ange till exempel vilka som för tillfället är i tjänst och deras arbetstider. Syftet är att stoppa svart arbetskraft.

När Skatteverket tidigare i år gjorde kontroll vid ett Uppsalaföretag inom fordonsbranschen upptäckte tjänstemännen att de anställda inte var inskrivna med fullständiga personnummer i liggaren.

Företaget protesterade mot avgiften på 25 000 kronor och menar att Skatteverket hade kunnat ta del av samtliga uppgifter. Dessa gick bara att skickas via epost men Skatteverkets kontrollant kunde inte öppna e-postfilen i sin mobil vid besöket. Eftersom personalliggaren måste vara omedelbart tillgänglig ska avgiften betalas, hävdar myndigheten.

Krav på personalliggare gäller sedan tidigare exempelvis restauranger, tvätterier, byggföretag, kroppssalonger samt grossisthandel med livsmedel.

En annan stor förändring i jakten på skattefuskare infördes vid årsskiftet. Det handlar om de inkomstuppgifter, så kallade kontrolluppgifter, som arbetsgivarna är skyldiga att lämna in till Skatteverket. På blanketten framgår vem som arbetat i företaget och personens lön.

Tidigare har kontrolluppgifterna bara lämnats in en gång om året. Även om Skatteverket misstänkt att någon jobbat svart har myndigheten tvingats vänta till årsskiftet innan man fått in uppgifterna.

Alla landets 400 000 arbetsgivare, såväl privata som offentliga, måste numera inkomma med kontrolluppgifterna varje månad. I Uppsala omfattas 24 000 arbetsgivare.

Reformen beräknas öka skatteintäkterna med två miljarder kronor per år. För att ytterligare motverka fusk ska Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ha direktåtkomst till databasen där kontrolluppgifterna lagras.