Nejonöga fångat i centrala Uppsala

Nejonöga har för första gången fångats i Fyrisån i centrala Uppsala.

2 september 2011 10:31

Fångsten skedde i samband med elfiske vid det så kallade omlöpet vid Upplandsmuseet på torsdagen. Även flera andra fiskarter fångades vid elfisket.
- Vi tycker det är häftigt att inte bara nejonöga utan även flera andra fiskarter inte bara passerar utan även uppehåller sig vid passagen, säger Johan Persson, naturvårdare  vid Upplandsstiftelsen.
- Det visar att  fiskvandringsvägarna har blivit en succé och att vi har ett väl fungerande vattendrag med bra livsmiljö för fisk mitt i stan.

De installationer som i högsta grand underlättar fiskvandringen är  asptrappan vid Islandsbron som registrerar  fiskar som använder den och omstöpet, även det en slags trappa, vid Upplandsmuseet.
Asp har registrerats i trappan vid flera tillfällen men däremot har man inte kunnat dokumentera att den lekt i stan.
 Vid torsdagens fiske fångades även bland annat mört, löja, abborre och gärs.
Det exemplar av nejonöga som fångades är det första som hittats mitt i stan.
- Vi har fångat en i Ulva en gång, men aldrig i centrala Uppsala, säger Johan Persson.
 Vid elfiske bedövas fisken så att man kan räkna den men den kvicknar sedan till igen.

FAKTA

Nejonögon  är blodsugande och tillhör gruppen rundmunnar som saknar käkar. Av de olika nejonögonen är det bara flodnejonögat som fångas som matfisk och halstrat nejonöga har asnetts  som en uppländsk specialitet.
Det exemplar som fångades i Fyrisån kan ha varit bäcknejonöga.Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Ripenberg