Minskad service för EU-migranter

Dagsverksamheten Crossroads föreslås avvecklas efter årets slut. Orsaken är enligt socialnämndens ordförande Kjell Haglund (V) bland annat att tiggare har haft det för bra i Uppsala.

22 februari 2018 09:49

Projektet Crossroads påbörjades i slutet av 2014 för att ge stöd till utsatta EU-migranter som kommit till Uppsala. Sedan starten har verksamheten drivits av Uppsala Stadsmission med ekonomiskt stöd av Uppsala kommun.

– När vi drog igång verksamheten var det många barnfamiljer som kom hit för att tigga, men så är det inte längre. Nu är det i huvudsak vuxna människor som kommer hit och de behöver ett annat slags stöd än det stöd som den ursprungliga verksamheten som var inriktad på barnfamiljer erbjuder. Därför har vi gjort bedömningen att verksamheten kan avvecklas efter årets slut, förklarar socialnämndens ordförande Kjell Haglund (V).

LÄS MER: "Målet är att tiggeriet ska upphöra"

Att verksamheten förändrats håller föreståndare Kristina Göranzon för Crossroads med om, men att behovet inte skulle finnas kvar håller hon inte med om.

– Det är ingen tydlig minskning, men en tydlig förändring i hur verksamheten används. Hur många som använder sig av dagsverksamheten har gått upp och ner under de år vi verkat. Vissa månader har det kunnat vara jättemånga, medan vissa månader varit lugnare. Just nu har antalet personer som använder sig av verksamheten minskat, men det är fortfarande 15-20 personer per dag som besöker oss varje dag, berättar Kristina Göranzon.

Trots denna minskning och socialnämndens förslag är hon inte orolig.

– Så här är det alltid med Stadsmissionens projekt. Projekten är ettåriga och varje år diskuteras en eventuell förlängning av dem, säger Kristina Göranzon.

Hittills har Uppsala kommun varit väldigt generösa mot tiggande EU-migranter som kommit till Uppsala, enligt Kjell Haglund. De har åtnjutit service och stöd som andra kommuner inte erbjudit. Detta har enligt honom gjort att Uppsala lockat till sig väldigt många tiggare.

– Vi har bland annat tillhandahållit dagsverksamhet och härbärgen som andra kommuner inte gjort, men nu har vi fått tänka om. I och med att vi fortsätter minska i utbudet av service som erbjuds har antalet tiggare som kommer till Uppsala minskat, berättar Kjell Haglund.

LÄS MER: Tuffare tag avskräcker tiggare

Han påpekar att det för barnens skull är bra att antalet barnfamiljer som uppehåller sig i Uppsala har minskat.

– Det är bra att det inte längre kommer hit barnfamiljer då barnens utbildning ofta får lida, säger Kjell Haglund.

Förslaget presenteras av socialnämnden för kommunstyrelsen i mars. Det slutgiltiga beslutet om Crossroads framtid tas föst i december. Kristina Göranzon vill inte uttala sig om vad hon tror kommunstyrelsens utslag blir.

– Det är ett politiskt beslut och det är mycket som kan påverka, konstaterar Kristina Göranzon.

LÄS MER: Han hjälper tiggarna hem

Crossroads

Har öppet 8.00-12.30 måndag-fredag.

Erbjuder råd och stöd till utsatta EU-medborgare och personer som har uppehållstillstånd i ett annat EU-land, men som bor i Uppsala.

Dagligen erbjuds frukost, dusch- och tvättmöjligheter, myndighetsstöd, tolkhjälp och hjälp med att hitta arbete.

Verksamheten påbörjades i slutet av 2014 och har fått ekonomiskt stöd av Uppsala kommun sen dess.

Drivs av Uppsala Stadsmission med ekonomiskt stöd av Uppsala kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Charlotte Winberg