Det är Ledningsregementet som nu begärt att en manlig civilanställd i 50-årsåldern avskedas efter att ha gjort sig skyldig till sexuella trakasserier mellan åren 2014 och 2018. Det rör sig om uttalanden, inviter och anspelningar av sexuell art i samband med militära övningar. Trakasserierna har främst riktats mot civila kvinnor som tjänstgjorde i Försvarsmakten i den grupp som mannen ledde.

Det var i april i år som anmälan mot mannen inkom till Ledningsregementet. Enligt den utredning som Försvarsmakten har gjort har mannen i fyra års tid lett övningar med tillfällig, kvinnlig personal. Han har då "verbalt och med gester betett sig på ett sätt som strider mot Försvarsmaktens uppförandekod och värdegrund", konstaterar utredningen. 50-åringen ska vidare i onyktert tillstånd ha gjort sexuella inviter i samband med avslutningsmiddagar.

Enligt utredningen "har förtroendet för Försvarsmakten hos några av de utsatta och den bevittnande personalen fått sig en stark törn, och är inte villiga att komma tillbaka till kommande övningar om mannen är kvar i verksamheten". Därför begär nu ledningsregementet att han ska avskedas.

Mannen förnekar inte händelserna och har förklarat sitt agerande med vissa hälsoproblem.