Sedan tidtabellen gjordes om för SJ-tågen mellan Uppsala och Stockholm har förändringarna varit ifrågasatta. Inte minst varför snabbtågen, som tar 30 minuter, stannar på den södra delen av perrongen.

”Jag förstår inte varför tåg från Stockholm central med avgång 15.40 med flera ankommer till spår 7S i Uppsala central? Tåget är kort och det finns aldrig något tåg som står på den andra änden av perrongen, spår 7N, där centralbyggnaden finns. Den absoluta majoriteten av dem som åker med tåget ska in i centralbyggnaden (jag bedömer cirka 98–99 procent). I och med direkttåget minskas restiden med tio minuter, men på grund av att tåget stannar på spår 7S försvinner 5–6 minuter då man tvingas gå otroligt långt för att nå centralbyggnaden”, skriver en irriterad resenär till UNT, som kräver en förändring.

Mikael Eriksson, som är enhetschef på Trafikverkets trafikplanering öst, om situationen:

– Det här beror på att det inte finns plats. Vi har inte utrymme och det är kapacitetsbrist. Vi vet om det här, men vi har inte hittat någon lösning som kan tyckas okej. Jag vet att många vill ändra på det här, men vi har svårt att hitta en vettig lösning. Det är för trångt just nu, säger han.

Hur ser du på kritiken att det uppges vara ledigt på den norra delen av spår 7?

– Det kan se så ut ibland, men det kommer tåg. Det kan handla om minuter bara så kommer det ett tåg där. I något enskilt fall kan det möjligen vara tomt, men för det mesta så är det tåg i närheten.

Hur ska ni få ordning på det här?

– Vi för en dialog med SJ om att hitta en bättre lösning. Det är en levande fråga för oss.

När kan en lösning finnas?

– Jag vet inte om vi får en lösning det här året, jag kan inte lova det.