För att uppnå tryggare gator vill Kristdemokraterna (KD) göra det svårare för tiggare att vistas i centrala delar av Uppsala genom att se över lokala ordningsstadgan, då de menar att många Uppsalabor känner sig stundvis påhoppade av tiggare.

– Att tigga är även en ovärdig livssituation, säger Jonas Segersam, kommunalråd för KD. Tillsammans med sin partikollega Mimmi Westerlund som även är ordförande för Uppsala partiavdelning.

Jonas Segersam tar rumänska romer som exempel och menar att många av dem skulle kunna få jobb i Rumänien. Utanförskapsproblematiken leder främst till att romer inte söker de jobb som finns och väljer att tigga i Sverige för att det är mer lukrativt, menar han.
- Man ska även komma ihåg att det finns en problematik med människohandel, och till viss del även prostitution, kopplad till tiggeriet. Det vill vi vill motverka, säger Mimmi Westerlund.

Men KD vill även förändra den fysiska stadsmiljön genom att göra både planerade och byggda flerfamiljshus lägre.

– Ta Bandstolsvägen som exempel. Vi vill kapa ett par våningar från de hus som planeras, men även gamla hus, och istället bygga flera lägre hus i området. Det är ett steg mot tryggare bostadsområden, säger Jonas Segersam och betonar att detta måste ske i samarbete med fastighetsägarna.

De äldre och familjen har länge varit kärnan i Kristdemokraternas politik, så även i detta valmanifest. För de äldre vill partiet fokusera på att alla över 85 år ska garanteras ett anpassat boende, såsom ett trygghetsboende. Samt fler mötesplatser för denna målgrupp.

För barnfamiljer menar de att små förskolegrupper är av stor vikt, men även att fokus måste gå från att bygga fler lägenheter till fler småhus.

– Vi har länge sett en stor produktion av lägenheter, men en liten produktion av småhus. Men familjen vill på sikt ha ett eget hus, enligt en rapport från Svensk fastighetsförmedling, säger Jonas Segersam.

adam.sjoborg@unt.se