– Det finns många fördelar med att bygga i trä. Dels har det mindre klimatpåverkan men det kan också pressa boendekostnaderna eftersom att hus i trä går snabbare att bygga. Trä är dessutom ett väldigt vackert material, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden i ett pressmeddelande.

Föreningen Trästad har två år på nacken och är en samverkan mellan byggmarknadens aktörer som kommuner och byggföretag. Årlig avgift för att vara medlem är 15 000 kronor.

Idag finns eller planeras träbyggnader bland annat i Östra Sala backe, Rosendal, Fullerö och Ulleråker. Ett projekt innebär att det har byggts tolv stycken punkthus i trä i Kvarngärdet. I Gottsunda uppfördes några år sedan ett vårdboende i tre våningar i trä och Tiundas nya sporthall är också byggd i trä.

– Jag vill se ännu fler träbyggnader framöver, säger Erik Pelling.