Det var en påtagligt glad och närmast lättad Erik Pelling (S), som på måndagskvällen kunde se tillbaka på att ha blivit vald till kommunstyrelsens ordförande.

– Äntligen. Efter en lång valrörelse, förhandlingar och ovisshet blev det till sist klart. Nu är jag redo för nästa fas: att leda kommunen i ett mittenstyre, säger han.

Vilka utmaningar ser du främst?

– Arbetsformen förstås, att det blir ett nytt sätt att styra där vi är i minoritet och inte har de gamla blocken kvar, utan har tre oppositionsgrupper. Vi kommer snart återkomma med en plattform med L och MP för vad vi vill politiskt, säger Erik Pelling.

De tre oppositonsgrupper han pekar på är SD, respektive M, KD och C till höger, samt V och FI till vänster.

Trygghet, skolan, integration, bostäder åt alla och Uppsalapaketet med sin kollektivtrafiklösning är sakpolitiska frågor han nämner som avgörande framöver.

– Och i december ska vi klubba en budget, så det blir ingen vila.

Som kommunstyrelsens ordförande blir Erik Pelling nu något av borgmästare eller "stadsminister".

Vad vill du utstråla som Uppsala kommuns främste företrädare?

– Att jag alltid sätter Uppsala först. Jag vill också visa att jag kan agera i en annorlunda situation, att jag kan vara inkluderande men handlingskraftig och någon som kan skapa bestående förändringar med breda överenskommelser.

Ordförandevalet blev möjligt genom den överenskommelse som gjorts med Vänsterpartiet, där de på måndagens fullmäktigemöte gav mittenstyret sitt stöd. En klar vänstersväng, enligt högeroppositionen. Men frågan är vad V kommer att få i utbyte när det gäller sakpolitiken.

– Vi kommer att vara beroende av stöd, ibland av högerpartierna, ibland från vänster. Jag tror att det här kan leda till konstruktiva lösningar som är bra för demokratin när vi inte sitter fast i blockpolitiken, säger Erik Pelling.

Fullmäktiges val av ordförande föregicks av viss dramatik och udda och komplicerade valtekniska procedurer. Orsaken var att SD begärde att lagen om så kallad proportionerligt valsätt skulle tillämpas. Det är en lag som ska skydda politiska minoriteters representation. Men utfallet blev ändå inte annorlunda än förslagen, med undantag av vissa ersättare.

För just måndagens möte fick proceduren dock en konkret effekt. Det tog tid.

Simon Alm, gruppledare för SD, motiverade sin begäran med att "vi vill ha rättvis fördelning av alla poster." Han sade också att alla partier skulle "märka konsekvenserna", något som alltså inte ser ut att stämma.

Tobias Smedberg, nytt kommunalråd för V, har sin bild klar över SD:s agerande.

– Den här var ett sätt för SD att obstruera och ställa till oreda på mötena. De har inget motiv att åstadkomma en förändring, säger han.

I talarstolen argumenterade Simon Alm för att SD borde få plats i kommunstyrelsen, vilket man också fick, samt ett kommunalråd. Men fördelningen av kommunalråd är inte ett val i fullmäktige, utan en överenskommelse de tidigare blocken emellan. Och där står SD utanför.

Det här är en ordning som Erik Pelling kan tänka sig att se över inför kommande val.

– Vi kan behöva ett beslut i kommunstyrelsen om vad som ska gälla för fördelningen av kommunalrådsposterna, och inte bara en form av praxis som i dag. Jag är inte främmande för det, säger han.

Från fullmäktigemötet kan också noteras att Uppsala fått sin tredje kvinnliga ordförande i juristen Eva Edwardsson (L), den första sedan tidigt 80-tal. Hon fick flera skäl att gripa in för att behålla ordningen redan under sitt första möte. Bland annat tillrättavisade hon sin partikamrat Mohamad Hassan för ett osakligt påhopp på SD, vilket han därefter bad om ursäkt för.