Ingen tydlig lösning på välfärdsutmaning

Debattens sista tema var välfärdens utmaningar. Här fick partierna ta ställning till vad de ville satsa och spara på, men även kommunalskattens nivå.

19 augusti 2018 19:00

Inte helt oväntat ville Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna sänka kommunalskatten. Övriga partier ville behålla den nuvarande nivån, bortsett från Feministiskt initiativ som ville höja kommunalskatten:

– Vi behöver stärka välfärden och för att göra det måste vi ha mer resurser. Vi måste också göra bra saker med de resurserna och förbättra arbetsvillkoren inom äldreomsorgen. Då får vi en friskare personal som dessutom kan stanna kvar på arbetsplatsen, säger Leia Nordin.

Vänsterpartiet vill dock inte se en höjning av kommunalskatten, däremot beskattar de gärna rikedomar mer.

Centerpartiet menar dock att mer resurser inte automatiskt leder till en bättre välfärd:

– Att höja skatten är helt fel väg att gå, och vi ska jobba smartare med de pengar vi har, säger Stefan Hanna.

Erik Pelling (S) tycker att frågan oftare handlat om att sänka än att höja skatten:

– Om vi sänker skatten så får vi mindre pengar till välfärden och vi tror inte på den politiken. Vi har en växande ekonomi i Uppsala och vi ska använda de resurserna för att utveckla välfärden.

Mohamad Hassan (L) menar att det inte finns några problem att bibehålla välfärden även om man sänker skatten:

– Man höjde kommunalskatten med 30 öre, men inget har blivit bättre. Vad vi behöver göra är att prioritera och satsa på rätt saker.

Miljöpartiets Rickard Malmström menar att Uppsalas tillväxt kostar, och att detta kräver skattepengar.

Partierna fick också svar på frågan om vilken kommunal verksamhet som borde får mer, respektive mindre pengar:

– Skolan behöver mer resurser, säger Erik Pelling (S).

Han vill dock inte peka ut någon enskild verksamhet som borde få mindre pengar:

– Det handlar om att effektivisera över hela linjen.

Vänsterpartiet vill anställa fler inom hela välfärden, särskilt inom skola och äldreomsorg.

– De som ska få mindre pengar är de privata bolagen och aktieägarna som tjänar pengar på att driva skolor och omsorgsföretag, säger Tobias Smedberg.

Sverigedemokraterna vill lägga besparingarna på kultursektorn och satsa på de äldres förutsättningar.

– De har det svårt i dag, säger Simon Alm.

Fredrik Ahlstedt (M) håller fast vid att tryggheten ska komma främst.

– Om vi inte får ett tryggt samhälle där otryggheten minskar så kommer vi inte få till de andra delarna heller.

Han vill, i likhet med Erik Pelling, se effektiviseringar i alla verksamheter.

Miljöpartiet menar att mer pengar måste satsas på det goda livet:

– Vi behöver göra det lättare att cykla, vi behöver göra det lättare at nå till attraktiva grönområden och lekplatser. Det handla om att vi ska hålla oss friska och få ett bättre liv. Och då kan vi ta pengar från alla de andra verksamheterna, säger Rickard Malmström.

Stefan Hanna (C) vill satsa på äldreomsorgen och hämta pengar från effektivisering av alla verksamheter.

Leia Nordin (FI) vill förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterare och skära ner på politikerarvoden:

– Jag ser inte poängen i att politiker ska ha högre lön än snittet.

Kristdemokraterna vill prioritera alla områden inom välfärden, men särskilt äldreomsorgen. De vill spara in på kommunens kommunikatörer.

Mohamad Hassan (L) svarar snabbt på frågan om vilken sektor som ska ges mer resurser:

– Gissa vilken verksamhet vi vill prioritera? Liberalerna satsar alltid på skolan.

Besparingarna vill han lägga på infrastruktur och administration på huvudkontoret.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linda Stolpe Margenberg