I november rapporterade först Radio Uppland och sedan UNT om Uppsalas M-kommunalråd Fredrik Ahlstedts 50-årsmottagning. Han hade hyrt UKK och bjudit in 239 gäster. Uppsala kommun betalade 115 000 kronor för kalaset. Det hela var helt enligt kommunens regler, men många tyckte att politikerna gick för långt.

Andra kommuner och myndigheter har inte alls lika generösa representationsregler. Det som gäller i de flesta fall är kaffe och tårta med kollegerna. Ska det bli något utöver det så får någon annan stå för fiolerna.

I Enköping är det rättvisa som styr. Oavsett vem som uppvaktas så ska det upplevas som likvärdigt.

– Vi har väldigt tydliga regler för det. Man kan få kaffe, blommor och en gåva för maximalt 1 000 kronor av kommunen eller en guldklocka. Den som vill ha något annat firande får bekosta det själv eller att arbetskamraterna samlar in pengar och bjuder, säger Håkan Sandberg som är HR-chef vid Enköpings kommun.

Heby kommun resonerar på samma sätt. Lika regler för alla, även politiker.

Östhammars kommun har dock firat av två politiker när de fyllde 60 år: Jacob Spangenberg (C) och Margareta Widén Berggren (S).

– Men det var inte alls i samma nivå som Uppsala. Det kostade bara några tusenlappar, säger kommunchef Peter Nyberg.

Folk kom själva och uppvaktade. Kommunen bjöd på kaffe och något tilltugg.

– Vi ser det som en möjlighet för företag och organisationer att kunna träffa våra folkvalda och knyta kontakter.

Skulle en tjänsteman som du själv kunna arrangera något liknande?

– Nej. Det finns inte på kartan. Tjänstemän firas inom organisationen med kaffe och tårta, säger Peter Nyberg.

I Västerås kommun är det tillåtet för en politiker att arrangera en mottagning, men inte av Uppsalas dimension. När kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Anders Teljebäck, fyllde 60 år fick han låna lokal av kommunen.

– Det var en foajé som vi hyr året runt. Kostnader för förtäring och annat fick han själv stå för. Att göra som i Uppsala skulle inte vara möjligt här, säger HR-direktör Kristina Olström.

Örebro kommun har inga 50-årsmottagningar. Uppvaktning med blombukett är norm.

Även inom Uppsalas två universitet och Region Uppsala är det återhållsamhet som gäller.

Anna-Karin Olofsdotter, personaldirektör vid SLU, har svårt att tänka sig en 50-års mottagning som den vid Uppsala kommun.

– Det skulle inte hända. Vi uppvaktar när folk går i pension, men då är det väldigt sparsamt, säger hon.

Lena Kvist som är enhetschef på Uppsala universitets HR-avdelning säger att universitet brukar stå för någon form av enklare förtäring när medarbetare fyller jämnt.

– Jag vet att det har förekommit att någon som jobbat mycket länge inom universitet har haft någon form av mingel med snittar som universitet kan ha betalt. Men det är mycket ovanligt.

Inom Region Uppsala får en uppvaktning kosta maximalt 400 kronor, lika för alla. Ska man ha ytterligare firande så får man göra en insamling bland arbetskamraterna eller bekosta det själv.

– Jag har aldrig hört talas om att man skulle ha 50-årsmottagning, säger HR-direktör Eva Wikström.

Landshövdingen skulle dock kunna arrangera en 50-årsmottagning. Enligt länsstyrelsens chefsjurist, Cecilia Magnusson, har landshövdingen en mycket representativ funktion som alltid motiveras utifrån verksamhetens behov.

–  Att kombinera det med en 50-årsmottagning skulle teoretiskt kunna göras om det var väl avvägt – jag kan i alla fall inte utesluta det, säger hon.

Cecilia Magnusson känner dock inte till att någon mottagning skett under hennes tid vid länsstyrelsen.