SLU:s nuvarande rektor Peter Högberg lämnar sin tjänst vid årsskiftet. Nu har en rekryteringsgrupp vaskat fram två kandidater som nu ska kallas till så kallad "hearing", ungefär utfrågning, i den så kallade hörandeförsamlingen. De två är SLU:s nuvarande prorektor Karin Holmgren och Maria Knutson Wedel, i dag vicerektor vid Chalmers i Göteborg. Båda har i dag ansvar för utbildningsfrågor vid sina respektive universitet.

Karin Holmgren är född 1959, blev filosofie doktor i naturgeografi vid Stockholms universitet 1995 och professor i naturgeografi vid Stockholms universitet 2005. 2016 blev hon professor i samma ämne vid SLU, där hon senare samma år blev prorektor.

Maria Knutson Wedel är född 1963, disputerade i fysik vid Chalmers i Göteborg 1996 och blev biträdande professor i konstruktionsmaterial vid Chalmers 2008. Sedan 2012 är hon vicerektor för grundutbildning vid Chalmers.

Artikelbild

| Maria Knutson Wedel, vicerektor på Chalmers i Göteborg.

Hörandeförsamlingen som nu ska få träffa kandidaterna har 45 platser och är ett rådgivande organ till rekryteringsgruppen och styrelsen.

SLU:s styrelse kommer i december att besluta vilken av kandidaterna som ska föreslås. Därefter fattar regeringen det slutgiltiga beslutet i början av 2019. Enligt ett pressmeddelande från SLU väntas den nya rektorn kunna tillträda den 1 juli 2019.