Här är bästa miljökommunen

Sigtuna är den tionde miljöbästa kommunen i Sverige, enligt en ny mätning. Nu planeras för fler solceller och giftfria skolor här.

29 april 2019 11:25

Enköping hamnar i bottenskiktet på samma lista. Årets klimatstad Uppsala ligger också i toppskiktet men backar fem placeringar.

Det är tidningen Aktuell Hållbarhet i samarbete med verktyget Miljöbarometern som varje år rankar Sveriges miljöbästa kommuner.

Drygt tio olika områden och många delfrågor har mätts genom enkäter. Exempelvis hållbara transporter, livsmedelsstrategier, avfallssortering, cirkulär ekonomi, energiplaner, naturvård och upphandlingar.

Sigtuna kommun får poäng inom flera olika områden. Och det är just bredden i kommunens miljöarbete som Gill Brodin (C), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, tror är en av förklaringarna till varför det gått bra i mätningen.

– Det är oerhört glädjande att se att arbetet på bred front går så bra och jag är extra stolt över alla medarbetare som gör detta möjligt, säger Gill Brodin.

Bland annat får Sigtuna poäng för att de har klimatkrav på inköp eller leasing av bilar och för att de ger möjligheter för invånare och medarbetare att resa hållbart.

Att kommunen även arbetar med att minska matsvinnet och att 36 procent av alla livsmedel som används i skolor och äldreboenden är ekologiska, är andra saker som mätts.

Kommunens återanvändningsstation Sigvända är ett exempel på cirkulär ekonomi. Hit lämnas spillmaterial som toarullar och träklossar, som förskolepersonal och barn sedan kan använda för att pyssla och skapa med.

Men vad kan förbättras framöver?

Solceller är ett sådant område, enligt Helen Eriksson, kommunens miljöstrateg.

Under förra året ökade Sigtuna kommun mängden solceller på de kommunala byggnaderna. Men mer kan göras.

– Vi utreder alltid möjligheten att installera solceller på tak vid nyproduktion och just nu pågår produktionen av Brage förskola som kommer att ha 370 kvadratmeter solceller. Även Granby förskola, Odensala förskola och Skepptuna förskola ska få solceller på sina tak, säger Helen Eriksson i ett pressmeddelande.

Andra förbättringsområden är enligt henne att minska användandet av engångsplast och att minska antalet skadliga kemikalier i skolor och förskolor.

– Vi har hittills mest arbetat med att ta bort gifter från förskolorna. Nu börjar även arbetet med kemikaliesmarta skolor. Vi fortsätter också att uppmuntra till och underlätta för hållbart resande, säger Helen Eriksson bland annat om hur de ska fortsätta att utveckla miljöarbetet.

Miljöbästa kommun i Sverige blev Helsingborg och bästa storstadskommun blev Nacka. Platsen som bästa landsortskommun knep Lidköping. I Uppsala län återfinns Uppsala kommun i toppen och Enköping i botten av listan.

Fakta

Plats i miljörankningen bland Sveriges 290 kommuner. Siffran inom parentes är förra årets placering:

Sigtuna 10 (+9 placeringar)

Uppsala 12 (-5)

Knivsta 50 (+167)

Heby 75 (-10)

Tierp 123 (-12)

Östhammar 127 (+20)

Håbo 159 (-58)

Älvkarleby 196 (+13)

Enköping 240 (-150)

Undersökningen består av 25 frågor och en följdfråga. Svarsalternativen varierar vanligtsvis mellan ja, delvis och nej. I undersökningen finns även utvalda frågor från Boverkets miljömålsenkät, Vattenmyndighetens kommunenkät, samt deltagande i Svenskt Vattens hållbarhetsindex samt från Livsmedelverkets enkät. Utöver det har nyckeltal valts ut för att komplettera enkäterna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom