År 2017 låg spannmålsskörden på 6,5 miljoner ton i Sverige. Lantmännen, som köper in spannmål från landets bönder, beräknade innan skörden påbörjades att årets skörd skulle landa på 4,2 miljoner ton. Men det verkar som att skörden kommer bli ännu mindre.

– Den första siffran kommer sjunka. Skörden är betydligt lägre än så. Om den landar på 3,2, 3,5 eller 3,7 ton kan vi inte säga i dag. Men den är mindre, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen.

Andreas Eriksson, lantbrukare i Balingsta, har känt av den torra sommaren. Sedan han började arbeta som bonde 2006 har han inte varit med som en så här tuff period.

Artikelbild

| Andreas Eriksson, lantbrukare i Balingsta, planerar att börja ploga snö igen för att täcka upp för årets dåliga skörd.

– I bästa fall har vi fått ihop 60 procent av skörden vi fick förra året. Det har varit väldigt varmt och torrt och grödorna har mått väldigt dåligt i sommar, säger han.

Normalt sett brukar han sälja ungefär en tredjedel av spannmålet under skördeperioden för att sedan spara resten för att få ut ett bättre pris senare. Men nu gapar ladorna mer eller mindre tomma.

– Jag räknar med att det kommer saknas ungefär en tredjedel av min omsättning. Man får trolla med knäna för att få det att gå runt i år, säger Andreas Eriksson.

Att sluta som lantbrukare är inte aktuellt för Andreas Eriksson. Däremot måste han försöka hitta andra inkomstkällor för att täcka upp för årets ekonomiska bortfall.

– Jag tänker börja ploga snö i vinter efter att ha hållit upp med det i några år. Jag måste försöka jaga ihop kronorna på annat håll för att försöka dämpa förlusten från skörden.

Att skörden väntas bli mer eller mindre halverad jämfört med förra året innebär sämre lönsamhet även för Lantmännen, som kompenserar de minskade volymerna genom att köpa in spannmål från utlandet. Det leder i slutänden till högre priser för konsumenterna.

– Sverige går från att vara en exportmarknad till en importmarknad. Det innebär att priserna stiger och påverkar priserna i nästa led. Det leder exempelvis till att råvaran för att göra mjöl, gryn, djurfoder och öl blir dyrare, säger Mikael Jeppsson.

Per Pettersson, ordförande för Lantbrukarnas riksförbund i Mälardalen, förklarar att många spannmålslantbrukare i länet drabbats hårt, men på olika sätt, av sommarens torka.

– Det har varit enormt stora variationer. Vissa har knappt fått någonting medan andra fått normala skördar, men ingen har fått stora. Det är mycket allvarligt.