– Det är underligt att länsstyrelsen behövde ett år på sig för att avgöra ärendet. Företagaren som begärt bygglovet har alltså fått vänta i ett år. Det tycker jag är oacceptabelt.

Hur lång tid tycker du är rimlig?

– Länsstyrelsen ska kunna avgöra ärenden inom tre månader. Det är max. Det verkar som att länsstyrelsen inte har varit riktigt överens eftersom det tagit så lång tid.

Artikelbild

Du var nämndordförande när beslutet klubbades. Vad säger du om att länsstyrelsens upphäver bygglovet?

– Länsstyrelsen anser att ett beslut vinner laga kraft när man klubbar det. Jag anser att ett beslut först vinner laga kraft när människor fått möjlighet att överklaga det justerade beslutet.

Menar du att länsstyrelsen resonerat fel?

– Jag är inte jurist och det juristerna på länsstyrelsen kommit fram till måste man ju respektera. Men det är intressant att länsstyrelsen anser att ett beslut är klart när klubban faller i en nämnd.

Många kritiker menade att du kuppade igenom beslutet. Har du någon kommentar kring det i dag?

– När man startar ett nämndmöte så utser man först en justeringsperson. Därefter fastställer man en föredragningslista. Då förslog jag nämnden att vi skulle ta upp bygglovet för Ärna. Det var ingen som röstade emot det. Därmed var det ingen kupp.

LÄS MER: Stopp för bygglovet på Ärna