Trädolyckan inträffade en sommardag 2016 på Siggefora camping, mellan Uppsala och Heby. UNT har tidigare berättat om Madléne Hofberg som stod i sitt förtält på campingplatsen när övre delen av den 24 meter höga granen föll rakt genom tälttaket. Hon skadades så allvarligt att hon förlamades och blev rullstolsburen för resten av livet. Den misslyckade trädfällningen gjorde bland annat att hon bröt ryggen, fick flera frakturer på bröstkotorna, blödning i lungsäcken och andra skador.

LÄS MER: Felfällt träd slog omkull hennes liv

Två skogsarbetare som utförde avverkningen intill campingplatsen åtalades tillsammans med vd:n för skogsbolaget som svarade för uppdraget. I slutet av 2017 fälldes alla tre av Uppsala tingsrätt. De båda skogsarbetarna hade enligt domen bland annat inte följt reglerna om säkerhetsavstånd. De dömdes för grovt arbetsmiljöbrott till villkorliga domar och dagsböter.

Skogsbolagets vd hade enligt tingsrätten inte genomfört tillräcklig kontroll och riskbedömning när arbetsområdet i ett sent skede utökades, så att även träd som stod nära campingen fälldes – däribland det träd som föll över Madléne Hofberg. Även vd:n dömdes därför för grovt arbetsmiljöbrott till villkorlig dom och dagsböter. Mannen överklagade till hovrätten som nu gör en annan bedömning och friar honom.

LÄS MER: Döms för trädfällning som förlamade kvinna

Enligt hovrätten finns inga bevis för att vd:n kände till den utökning som skedde av arbetsområdet i ett så kallat tilläggsuppdrag. Han hade heller ingen anledning att misstänka att träd på den aktuella platsen skulle fällas och kunde därför inte göra den nödvändiga riskbedömningen av arbetet. Slutsatsen blir att han frias.

Svea hovrätt instämmer emellertid i att skogsbolaget saknat tydliga säkerhetsrutiner i de fall då ett avverkningsområde utvidgas. Tingsrätten dömde bolaget till 800 000 kronor i företagsbot, men hovrätten påpekar att den direkta orsaken till olyckan var att trädfällarna inte följde reglerna om säkerhetsavstånd. Enligt rätten är det "uppenbart oskäligt" att lasta företaget fullt ut för händelsen. Hovrätten sänker därför företagsboten till 200 000 kronor.