Det var i november förra året som personen var frihetsberövad av polisen. Personen var vid tillfället misstänkt för ett mordförsök och hölls därför i förvar i nio dagar.

Efter att personen friats från misstankar beviljas hen nu 18 699 kronor i ersättning från staten, varav 1 699 kronor går till personens ombud, på grund av det lidande som frihetsberövningen ska ha orsakat personen. Det är justitiekanslern som beviljar ersättningen: "Sökanden har rätt till ersättning för lidande enligt Justitiekanslerns praxis. Hänsyn har tagit till den allvarliga brottsmisstanken" står att läsa i beslutet.