Akademiska sjukhuset gick upp i stabsläge den 4 oktober till följd av materialbristen sedan Apotekstjänst inte klarat av sina leveranser. 

Stabsläge innebär enligt Socialstyrelsen att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om situationen, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Stabsläget som inleddes vid Akademiska sjukhuset den 4 oktober varade vid det tillfället bara ett knappt dygn innan det avblåstes. Men den 9 oktober kom ett nytt besked om stabsläge. Den gången var beslutet att det skulle omfatta hela Region Uppsala.

Stabsläget för regionen avslutades i fredags men det beslutet gäller inte Akademiska sjukhuset.

– Stabsläget kvarstår vid Akademiska sjukhuset tills vidare, meddelar Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset.

Hur länge stabsläget ska kvarstå vid sjukhuset är i nuläget oklart.