För flera år sedan bestämde Region Uppsala att sälja sina kontorshus på Slottsgränd. Affären är i storleksordningen  225 miljoner kronor.

I slutet av 2016 tecknades avtal med köparen Tobin Properties som sedan drog sig ur köpet. Sedan dess har de tre fastigheterna annonserats ut igen. Och det har funnits intresserade köpare. Men inga affärer har blivit av.

Under förhandlingarna har det visat sig att det stod fel area i prospektet. I verkligheten var den avsevärt mindre. Det har också konstaterats att en av fastigheterna har sättningar i byggnadens grund.  

Regionen föreslår nu att gå vidare med försäljningen av två fastigheter men skjuta upp den tredje.