Enligt en färsk studie av VTI, Väg och trafikforskningsinstitutet, är det en fördel för den enskilde cyklisten när det är fler som är ute och cyklar på en viss sträcka. Då minskar nämligen risken att skadas i såväl singelolyckor som kollision med motorfordon.

– Resultaten visar att cykelflödet har betydelse för cyklisters skaderisk. Vid högre flöden, alltså när det är fler som är ute och cyklar på en viss sträcka, minskar risken att skadas i såväl singelolyckor som kollision med motorfordon, säger Jenny Eriksson, utredare på VTI.

Det här resultatet kanske förvånar. Förklaringen, som VTI kommit fram till, är att bilister är mer uppmärksamma på oskyddade trafikanter i korsningar om de färdas i grupp. En annan förklaring är att klungor av många cyklister förmodligen är vana att cykelpendla till och från arbete och följaktligen har mer koll på trafiken.

Enligt studien är skaderisken för varje enskild cyklist högre i blandtrafik än på cykelväg. Det gäller både för singelolyckor samt kollision mellan cyklist och-motorfordon. Totalt sker det dock fler olyckor på cykelväg eftersom det är där en stor del av cykeltrafiken går.

Forskarna har också borrat djupare i konfliktsituationer i trafiken och kommit fram till att det är betydligt vanligare att det uppstår konflikter mellan cyklisterna än mellan fotgängare och cyklister på gång- och cykelbanorna. Observationerna visade även att rödljuskörning av cyklister var ovanligt. De få fall som noterades handlade om att man cyklade då ljuset precis slagit om till rött eller då det inte fanns någon trafik.