Bidragen för lovskola ska hjälpa elever som inte nått, eller riskerar att inte nå, kunskapskraven för betyget E. Förhoppningen är att kommuner och friskolor ska kunna anordna mer och bra lovskola.

– Att få lite extra tid på lovet kan göra enorm skillnad för en elev. Tiden med läraren och att få jobba på ett nytt sätt kan räcka för att få biljetten vidare till gymnasiet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i ett pressmeddelande.

Totalt har 323 ansökningar inkommit till Skolverket om bidrag till lovskola och alla dessa fick bifall. Bidragsbeloppet är högst 1 500 kronor på elev och vecka under sommaren.