Ludmilla Rosengren är vd för Linnéas simskola i Uppsala och hon befarar att beslutet kan minska ungas simkunnighet.
Linnéas simskola blir i mars tvungen att höja kursavgiften för att ha råd att bedriva simundervisning för barn. Detta beror på att deras moms höjs från 6 procent till 25 procent.
– Vi räknar med att färre familjer kommer ha råd att betala för sina barns simskola, speciellt om man har två, tre barn. Höjda kursavgifter kommer i förlängningen att leda till att simkunnigheten i landet kommer att minska och drunkningsolyckorna kommer att bli fler, säger Ludmilla Rosengren.
Momsen på idrott ligger på sex procent, men babysim och simning för barn under fem år räknas dock inte som idrott och ska därför beskattas med 25 procents moms. Men trots dessa regler har simskolorna i landet betalat olika momssatser då skattemyndigheterna tolkat reglerna olika.

Ett fall med en simskola för barn under fem år var nyligen uppe i Högsta förvaltningsdomstolen och där bedömde man att kursernas huvudsakliga syfte är att barnen ska få vattenvana och träna upp motoriska färdigheter. Detta klassades inte som idrott utan rekreation, därför ska momssatsen ligga på 25 procent.
Anders Olsson är handläggare i momsfrågor på Skatteverket och han menar att deras hållning i frågan förstärks på grund av det som Högsta förvaltningsdomstolens nu har fastställt.
– Vi drar en gräns vid en ålder av 5 år därför att under den åldern så anser vi inte att det handlar om idrott, då handlar det snarare om barnets motorik och vattenvana. Om det prövas flera fall i rätten som ger annorlunda resultat kan omständigheterna dock förändras, säger han.

Ludmilla Rosengren har nu tillsammans med flera andra företrädare för landets simskolor för barn under fem år gått ut med en namninsamling till allmänheten om att simundervisning för små barn ska ha en moms på sex procent.
– Vad tycker Skatteverket att simning är? När vuxna lär sig simma räknas det som idrott, men när barn lär sig simma så är det lek. Skatteverket borde göra individuella bedömningar på simskolorna, för det finns många simskolor för barn som bedriver simundervisning och inte lek.
Anders Olsson tror inte att det kommer bli aktuellt att göra enskilda bedömningar på olika simskolor för att se vilken typ av verksamhet som bedrivs.
– Vi går inte ut och undersöker enskilda verksamheter på det sättet.