– Ett historiskt beslut i modern tid och ett fantastiskt bra paket som vi jobbat länge för. Jag tycker det är roligt att vi lyckats samla oss kring detta tillsammans med staten, sade kommunalrådet Fredrik Ahlstedt (M) under presskonferensen i Bergsbrunna.

Han jämförde satsningen med att bygga ett helt nytt Norrköping söder om Uppsala och tillade att han trodde det kommer att trigga Uppsalas utveckling och företagande.

Moderaterna liksom flera av allianskollegerna, är dock inte nöjda med skrivningen i avtalet om att bron genom Årike Fyris enbart ska vara öppen för spårvagnar.

– Får vi majoritet i kommunen så blir det en vägbro också, säger Fredrik Ahlstedt.

KD anser att avtalet innehåller många brister och borde återremitteras. Enligt kommunalrådet Jonas Segersam har avtalet för mycket statlig detaljstyrning och är inte väl genomarbetat.

– Det är en forcerad process där miljöpartiets politik fått totalt genomslag. Vi skulle vilja se en sydligare placering av pendeltågsstationen i Bergsbrunna, säger han.

KD tycker också att bostadsbebyggelsen blir för stor intill villorna i Bergsbrunna.

Liberalerna säger ja till bebyggelse men nej till att låsa sig för en teknik för kollektivtrafik redan nu. De 900 miljoner kronor som staten lovar som delfinansiering kommer aldrig att räcka till att bygga ett funktionellt spårvagnsnät i södra delen av Uppsala, enligt partiet.

Centerns kommunalråd Stefan Hanna har redan tidigare tagit ställning för en bro där flera trafikslag ska kunna åka. Kollegan i Region Uppsala, Johan Örjes, är inne på samma linje.

– Vi vill se extra långa elbussar och ser inte behov av spårvagnar de kommande decennierna, säger han.