Få kvinnor överlevde

19 september 2014 11:26

Kvinnorna drabbades hårdast när Estonia förliste. Bara fem procent av kvinnorna överlevde, till skillnad från 22 procent av männen. Totalt fanns 989 människor ombord på Estonia, varav 485 kvinnor och 504 män. 852 människor omkom och av dem saknas fortfarande 757.

Bland de överlevande var 26 kvinnor medan 111 män överlevde. 15 av passagerarna var barn under 15 år. Men bara en pojke räddades.

Ombord på fartyget fans också flera stora grupper:

* 70 anställda vid Polisen i Stockholms län. Sju överlevde.

* 56 medlemmar i PRO i Norrköping. Samtliga omkom.

* 44 personer från Metalls pensionärsklubb i Borlänge. En överlevde.

* 33 anställda vid Lindesbergs kommun. Samtliga omkom.

* 23 deltagare i en konferens arrangerad av Kooperativa förbundet. Två överlevde.

* 21 elever och lärare från en bibelskola i Jönköping. Sex överlevde.

* 15 anställda vid Statiols gasolavdelning. Tre överlevde.

* 12 anställda vid ett korttidsboende på Södermalm i Stockholm. Tre överlevde.

* 8 lärare och elever från en skola i Vilhelmina. Samtliga omkom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Johansson/TT