Att det finns kompromissvilja och att det måste tas krafttag för att ta Akademiska sjukhuset ur underskott och personalkris. Det var huvudbudskapen under fredagens presskonferens där det nya blågröna styret av Region Uppsala berättade om sin överenskommelse.

Men när styret nu är på plats väntar tuffa budgetförhandlingar. Om det var ett dåligt omen att en av de fem partiernas tjusiga affischer plötsligt rasade ned med en kraftig smäll och lämnade ett hål i fonden av partisymboler, återstår att se. Klart är att få detaljer ännu är utmejslade i den politik de blågröna vill driva. Det var de stora dragen som presenterades på pressträffen, undantaget vem som fått vilken post i den politiska ledningen av regionen (se faktaruta).

Det som de fem partierna kallar "blågrön samverkan" innebär att Miljöpartiet gjort en kovändning. Omedelbart efter valet sade Malena Ranch (MP) i UNT att ett samarbete med allianspartierna var uteslutet, eftersom det inte skulle ge en majoritet. Men hon känner ingen oro för hur det politiska lappkastet ska uppfattas av väljarna.

– Det här är inte ett samarbete mellan Alliansen och oss, utan mellan fem olika partier. Vi är ett pragmatiskt mittenparti, inte ett vänsterparti.

Hon konstaterar att ett mittenstyre med S, L och C var förstaalternativet efter valet

– Men L och C sade nej. Med den dörren stängd ville vi då prova det här när vi bjöds in, säger Malena Ranch.

Frågan är hur de blågröna ska lyckas baxa igenom en politik, utan att vara i majoritet. Stefan Olsson (M) påpekade att det var föga troligt att de kvarvarande partierna, S, V och SD skulle gå fram med ett gemensamt konkurrerande alternativ.

– Och även det förra styret var ett minoritetsstyre. Det finns redan en bred enighet i fullmäktige om många frågor, säger han, som förslås bli ordförande i regionstyrelsen.

På presskonferens lyftes de frågor som ofta hörs i diskussionerna om Region Uppsala och Akademiska sjukhuset, som vikten av bättre kontroll på ekonomin, bättre arbetsvillkor för att behålla och rekrytera personal, och minimerade kostnader för hyrläkare. Ett behov av satsningar på primärvården pekades också ut.

En av få konkreta saker som framkom var att Alliansen har fått ge med sig för MP när det gäller beslutet att satsa 325 miljoner på ett tillagningskök med konferensanläggning och kunskapscentrum. Beslutet ligger fast, trots att Alliansen tidigare velat riva upp det.

– Det är en eftergift, men en rimlig sådan känner vi. Det är alltid ge och ta i politiken, säger Stefan Olsson.

En annan fråga som partierna redan diskuterat är vad det ska kosta att åka buss i regionen. I enskilda intervjuer efter presskonferensen svarade både C och MP svävande att det är en fråga i budgetförhandlingarna. Men Stefan Olsson (M) tog bladet från munnen.

– Det kommer att bli en höjning av taxorna, men den blir mindre med MP som en del av vårt samarbete än vad den blivit utan MP. Vi har olika syn på finansieringen, vi tycker att det är biljetten som ska finansiera kollektivtrafiken, säger han.

Den största reformen som presenterades var den satsning på mer effektiv och nära vård, som även det förra rödgröna styret drivit. Här skissar fempartisamarbetet på en ny vårdform, så kallade vårdcentrum, ett slags vårdcentraler med viss specialistvård.

–  Det här kommer att ge bättre kvalitet för patienterna som får vården närmare sig. Förhoppningsvis kan vi öppna något under mandatperioden, säger Stefan Olsson.

Ytterligare ett besked var att de blågröna vill satsa på Enköpings lasarett.

– Det är en väl fungerande verksamhet med positiva siffror och ett fåtal hyrläkare. Vi kommer att återkomma med specifika uppgifter om hur vi vill satsa på Enköping, säger Malin Sjöberg Högrell, (L), som föreslås bli ordförande i sjukhusstyrelsen för Akademiska sjukhuset.