Tidigare i veckan uttalade sig Erik Pelling (S) så här i UNT om Gränby: "Det har blivit något av ett laglöst land där kriminella tagit över".

Men Erik Pelling får mothugg, exempelvis från Gränbybon Omar Ezzeldin som tycker att kommunalrådet stigmatiserat området.

– Jag är besviken över att en förtroendevald uttrycker sig på det sättet. Bara för att vi har några problem betyder det inte att resten av området är laglöst.

Artikelbild

| "Det har blivit lite pang-pang här i Gränby men jag går ut under dagtid och då ligger bovarna och sover", säger Lisbeth Berg som bott i området i många år. T v Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är förutfattade meningar från Pellings sida. Han har inget underlag för att säga så och jag tvivlar starkt på att han känner till hur det är i Gränby.

Hilde Wiberg, enhetschef inom socialtjänsten, anser att Erik Pellings uttalande skapar mer otrygghet.

– Det stämmer inte att kriminella tagit över Gränby och vi ser inget akut förändrat läge i området. Det finns unga i Gränby som är i riskzonen för kriminalitet och droger, men situationen är inte värre där än i andra utsatta bostadsområden i Uppsala, säger Hilde Wiberg.

Inte heller statistiken över antalet anmälda brott i Gränby tecknar någon särskilt dramatisk bild. Tvärtom ligger polisanmälningarna på en ganska jämn nivå, sett till de senaste åren.

Artikelbild

Statistiken gäller anmälda brott i Gränby under perioden 1 januari – 5 november för samtliga år.

Det innebär dock inte att området är problemfritt och inte minst dödsskjutningen av en man i 30-årsåldern förra fredagen har satt Gränby i fokus.

David Stockman, fastighetschef vid Rikshem som förvaltar 1 300 lägenheter i Gränby, vittnar om ett besvärligt läge.

Artikelbild

UNT 5 november 2018

Han berättar om stenkastning mot p-vakter och om bovärdar som blir bortkörda av ungdomsgäng när dessa blivit tillsagda att lämna trapphus där de uppträtt störande.

Vid ett tillfälle skulle Rikshem bygga ett förråd på en plats där en grupp unga vuxna brukade hålla till. Ungdomarna ville inte ha något förråd där utan körde iväg hantverkarna och rev ner det de hunnit snickra ihop.

Artikelbild

| Lisbeth Berg, Gränbybo sedan många år, tycker att området känns tryggt. I alla fall på dagtid då hon själv rör sig utomhus. T v Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Förrådet fick senare byggas under bevakning av väktare, berättar David Stockman.

Han säger att incidenter av olika grad förekommer i stort sett varje vecka.

– Det har varit sådana här störningar då och då sedan jag började arbeta i Gränby 2014, men under senaste halvåret har det eskalerat.

Enligt David Stockman är det även stora problem med folk som struntar i p-reglerna och ställer bilarna hur de vill i Gränby.

– Det är ofta mer än hundra bilar samtidigt som står felparkerade på kommunens mark i området, säger han.

För att öka tryggheten har Rikshem satt in väktare som patrullerar med hundar på kvällarna.

David Stockman framhåller att det endast är ett fåtal personer som beter sig illa och tycker det finns bra förutsättningar att komma åt störningarna.

– Förra veckan tog vi på Rikshem initiativ till ett möte med bland annat polisen och socialtjänsten. I och med det sätter vi större fokus på de här frågorna och vi har även fått bättre kanaler för att kommunicera med varandra.

På Bruno Liljeforsgatan möter UNT Aysha Amiri som bor i Gränby och är på väg till jobbet. Hon tycker att det har blivit oroligare i området.

– Jag hörde skottlossningen förra fredagen när en man sköts till döds på Levertinsgatan och en vän till min man har nyligen blivit mördad här i närheten. På grund av gängen som håller till här skulle jag inte gå ut ensam på kvällen, det är för otryggt, säger Aysha Amiri.

Lisbeth Berg har bott 50 år i området. Hon är ute på promenad med rullatorn och känner sig trygg.

– Det är fint här i Gränby. Det har blivit lite pang-pang men jag går ut under dagtid och då ligger bovarna och sover.