Dieselfynd ledde till jättegrop i vattenskyddsområdet

Det som var ett dieselfyllt dike vid Storvreta grundvattentäkt har efter saneringen blivit ett rejält sandtag. "Det blev omfattande", säger Uppsala vattens projektledare.

2 mars 2018 09:00

I höstas kunde UNT avslöja att Uppsala vattens entreprenörer grävt fram dieselolja i vattenskyddat område vid Lena-Husby, norr om Storvreta. Krister Hedman som är uppvuxen på platsen varnade då för att stora mängder föroreningar kunde finnas i marken. Här fanns fram till 60-talet ett asfaltsverk, och Krister Hedmans minns hur fat med olja grävdes ned i marken. UNT uppmärksammade också 1968 att ett grustag i området blivit dumpningsplats för oljefat som sprungit läck.

I UNT:s artikel i höstas sa Uppsala vattens projektledare Hans Hörting att han trodde på en mindre sanering. Nu ett par månader senare är saneringen klar. Nästan 10 000 ton jordmassor har körts bort, och på platsen finns i dag en jättelik grop som slutar bara 10-15 meter från den infiltrationsanläggning som Uppsala vatten höll på att färdigställa när oljan påträffades.

– Det här blev omfattande. All jord vi kört bort är inte förorenad, men vi tog ändå allt i området, säger Hans Hörting.

På platsen pumpas vatten från Fyrisån in i Vattholmaåsen för naturlig rening. Längre söderut i åsen tas sedan vattnet upp som dricksvatten åt Storvretaborna. Den nya infiltrationsbädden ska vara "back up" för den som används idag och som ligger ett hundratal meter bort.

Storvretaborna behöver inte känna någon oro för vattenkvaliteten, uppger Hans Hörting.

– Mätningarna av vattenkvaliteten har aldrig visat på någonting under alla de år som vi pumpat in vatten i åsen här, säger han.

Närmaste granne är paret Georg Blom och Birgit Rapp. Georg Blom är uppvuxen på platsen och minns liksom Krister Hedman när asfaltsverket var igång.

– Det användes ju mycket olja, som nog grävdes ned i marken. Det var andra tider då. Och det finns säkert kvar där, säger han.

Uppsala vatten har lyssnat på varningarna från grannarna och använt markradar för att hitta eventuellt nedgrävda oljefat.

– Vi har undersökt de ställen som pekats ut, men inte hittat något, säger Hans Hörting.

Krister Hedman vill dock inte blåsa faran över. Han är säker på att det finns nedgrävda fat.

– Jag tycker att de måste provborra, säger han.

Enligt Hans Hörting är markradar den teknik som används och inga fler insatser för att hitta oljefat är planerade.

Grävarbetena är nu avslutade och nu ska det utgrävda området återställas med fräscha jordmassor. Notan för saneringen uppgår enligt Hans Hörting till sju miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri