De vill skapa en trygg valborg

Valborg i Uppsala är för många årets största festhögtid, men det innebär också ofta fylla och bråk. För att stötta barn och ungdomar under valborgsdagarna, organiserar kommunen "Trygg Valborg".

25 april 2019 11:00

– Man kan säga att vi jobbar för att samla och organisera alla goda krafter på ett och samma ställe, säger Hilde Wiberg, samordnare för sociala insatser under valborg. "Trygg Valborg" kommer liksom tidigare år att ha sin bas på Clarion Hotell Gillet i centrala Uppsala. Där kommer de att samordna volontärer från olika föreningar och backa upp med bland annat socialarbetare, polisen och Röda Korset. Tanken är att ha en gemensam plattform att jobba utifrån.

Hilde Wiberg har samordnat "Trygg Valborg" i sex år. Deras huvudfokus ligger på barn och ungdomar, och en viktig del är att ha många trygga vuxna ute under valborgsfirandet.

– Många ungdomar debuterar med alkohol och droger under valborg. Det sker också olyckor och bråk kan förekomma. Vi vill skapa trygghet genom att ha närvaro ute på stan, säger Hilde Wiberg.

Tidigare år har ungefär 150 volontärarbetare hjälpt till att hålla Uppsala tryggt under valborg. Enligt Hilde Wiberg har närvaron ökat markant de senaste fyra åren.

– Vi har fått oerhört positiva reaktioner. Många på stan kommer fram till våra volontärarbetare och tackar dem.

De senaste årens ökade närvaro har enligt Hilde Wiberg gett mycket positiva resultat.

– Vi har sett att antalet berusade ungdomar som behöver omhändertas har minskat drastiskt.

"Trygg Valborg" kommer att finnas på plats under hela valborgsfirandet, det vill säga 26-30 april från tidig morgon till sen kväll. Är man intresserad av att själv nattvandra ska man kontakta Uppsala Ungdomsjour.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Hallerby