De ställer nyfikna frågor om kluriga kroppen

På Flogsta förskola driver den vetenskapliga grunden utvecklingen framåt. Barnen forskar om både kropp och känslor. I år fick skolan högsta betyg för sin pedagogiska kvalité.

26 maj 2018 21:00

Flogsta förskola ligger strax intill Flogsta centrum. Stadsdelens sexvåningshus med studentlägenheter sticker upp som stora sockerbitar över talltopparna en bit bort. En del barn bor där, andra i lägenheterna i Norra skogen, i radhusen mot Ekebydalen eller i villorna i Berthåga. Så här strax före lunch är de flesta ute på gården och stojar i solen. I ett rum inne i förskolan sitter andra och ritar kring ett runt bord. Det är tyst och lugnt.

– Vi gör arbetsblad för att lära oss saker, säger Greta fem år. Hon parar ihop olika bilder genom att dra långa streck med tuschpenna över pappersarket. Det är kul och alla jobbar noggrant. Meningen med övningen är att lära barnen ta instruktioner, förstå en uppgift och utföra den.

– Samtidigt lär de sig bokstäver, siffror och att läsa och räkna lite. Det lär sig också att jobba i grupp, att vänta på sin tur och ge alla utrymme att prata, säger förskolläraren Ingrid Jansson.

Till hösten ska gruppen lämna förskolan och börjar på förskoleklass. Meningen är att de ska vara så väl förberedda så att övergången blir friktionsfri.

Det kommer troligen att gå bra. Flogsta förskola har nämligen fått det högsta poäng någon kommunal förskola i landet fått i kvalitetssäkringssystemet Qualis, 121 poäng av 126 möjliga. Över 1000 förskolor i 50 av landets kommuner är med i systemet.

Förskolecheferna Camilla Christofferson och Veronica Haraldsson pratar nästan i munnen på varandra när de ska förklara vad Qualis är och vad det betyder för skolan, barnen och personaler.

– Systemet bygger på enkäter med barn, personal och föräldrar som kombineras med skattningar som vi själva gör i vår verksamhet. Vart tredje år kommer två oberoende granskare från Qualis hit och granskar och bedömer kvalitén på det vi gör, säger Camilla Christofferson.

Årets granskning visar att Flogsta förskola har utbildad och engagerad personal som regelbundet får fortbildning. Det finns en samsyn på skolan om hur verksamheten ska bedrivas. Det ger sammantaget hög kompetens och kvalité. Dessutom är skolan på tå när det gäller nya sätt att undervisa.

– Vi prövar nya metoder som vi anpassar till verksamheten. Det förbättrar undervisningen och gör att vi utvecklas. Historiskt har Flogsta förskola dessutom ett gott rykte. Det har lett till att vi kunnat rekrytera kompetent och välutbildad personal som stannat kvar och som trivs här. Det har gett oss fina resultat, säger Veronica Haraldsson.

Den viktigaste framgångsfaktorn är dock den pedagogiska grund som förskolan har, där lärande genom undersökning eller utforskande står i centrum. Barnen på avdelningen Fisken är i full gång. De ingår i ett projekt om kroppen som rullat på tre dagar i veckan sedan i augusti förra året. Barnen har tagit reda på vad som finns inne i kroppen och hur den fungerar, gjort studiebesök på medicinhistoriska museet, lärt sig om känslor och kroppsspråk.

Zsigmond, fem år, berättar att han lärt sig teckenspråk och visar tecknet för snäll med ena handen.

Agnes visar sina experiment med kritor, vatten och färg.

– Jag brukar blanda olika saker. Det är roligt med experiment. Nu har jag lagt en blandning i frysen.

Hon springer bort till frysskåpet och tar fram ett glas med en blå, frusen isblandning.

– Jag vill se vad som händer. Blandningen har blivit annorlunda när den blivit fruset. När experimentet är klart gör jag ett nytt, säger hon.

Förskollärarna Marie Blomqvist och Malin Eriksson, förklarar tillsammans med barnskötaren Sara Selander, att målet med utforskandet är att visa för barnen att saker och ting kan se ut på många olika sätt. Det är viktigt att lyssna på vad barnen är intresserade av och vilka frågor de ställer. De tar speciellt upp så kallade nyfikenhetsfrågor, som - vad gör man med händerna?

– När vi börjar diskutera så visar det sig att man kan göra mycket med händerna som man kanske inte tänker på först, som att hålla i eller lyfta eller kasta. På så sätt får vi också in sånt som ordförståelse och språklig utveckling. Ett sätt att nosa lite på matte och enkla geometriska begrepp är att vika pappersflygplan för att utforska teknikens kraft och rörelse, säger Marie Blomqvist.

Hur de lyckas kommer de snart att få svar på. Kommunens uppföljningsenhet planerar att införa ett så kallat bedömningsstöd som ger en fingervisning som hur bra de elever som går från förskola till förskoleklass klarar sig. Det innebär att Flogsta förskola kommer att kunna se om den undervisning de bedriver fungerar så bra som resultaten från Qualis visar.

<p>Det här mäter Qualis vid Uppsala kommuns förskolor</p>

Huvudprocesser - områden som är kopplade till förskolans uppdrag.

- Utveckling och lärande

- Normer och värden

- Barns delaktighet och inflytande

- Arbetssätt och pedagogroll

- Förskola och hem

Stödprocesser -områden som stödjer verksamheten att uppfylla sitt uppdrag

- Organisation

- Styrning och ledarskap

- Kommunikation

- Kompetens

- Resursutnyttjande

- Image

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!