– Jag har hittat en spindel! ropar Mila Honkamäki, 4 år.

Hon hoppar upp och ned av lycka. I den lilla plastburken finns ett småkryp. Som hon hittat.

Hon är med på Biotopias barnexkursion "Småkryp på land". Dagen före var hon och lillasyster Noma, 2 år, på Evolutionsmuseet och tittade på skelett från utdöda dinosaurier, den här dagen samlar de småkryp. Mila gillar att gå på museum. Men temat för dagen är allvarligt. Utan biologisk mångfald hotas människans existens.

Artikelbild

| Biotopia närmar sig småkrypens roll i näringskedjan med ett barns nyfikna ögon. Noma Honkamäki, 2 år, hjälper till i sökandet.

Aktiviteten "Småkryp på land" började inne i museet.

Naturvägledaren Frida Sjösten delar in småkryp i olika grupper efter hur många ben de har. Sniglar och snäckor som har noll ben i en grupp och flugor och insekter som har sex ben i en annan. Därefter kommer spindlar som har åtta, gråsuggor som har fjorton och tusenfotingar som har massor.

Frida Sjösten bygger ett pyramidformat torn för att demonstrera hur en del arter är föda åt andra. Klossen högst upp representerar en hök, som äter småfåglar, som i sin tur äter insekter.

– Men vad händer om man tar bort en kloss, frågar Frida Sjösten.

Artikelbild

| Coralie Allard, 8 år, lyckas hitta 14 småkryp under exkursionen.

Melvin Vidgren, 4 år får prova. Han drar ut en grön kloss från den nedersta raden. Tornet står kvar.

– Det händer inte jättemycket. Men om man tar bort alla klossar i botten, då välter allt ned, säger Frida.

Artikelbild

| Melvin Vidgren, 4 år, visar spindeln som han hittat.

Fler barn får testa, ända tills tornet välter. Med klossarna symboliserar Frida Sjösten vad en kollaps av arterna längst ned i födokedjan skulle innebära.

– Vi ska vara väldigt tacksamma för alla småkryp som finns, säger hon.

Artikelbild

| Hur många ben har gråsuggan egentligen? 0, 6 eller 8? Det ska visa sig att den har hela 14 ben.

Barnen hajar direkt.

– Om småkrypen dör då får inte de andra något att äta, och då får inte vi något att äta, och då kan faktiskt vi alla dö, säger Nevo Dekel, 9 år.

Artikelbild

| Naturvägledaren Frida Sjösten engagerar barnen.

Det låter kanske skrämmande, men barnen tycks varken rädda eller oroliga. De är taggade för att gå ut och samla småkryp. Alla får varsin plastburk och jakten börjar. Smådjurssafari står det på en skylt utanför museet. I det oklippta gräset hittar barnen sniglar, spindlar, gråsuggor, fjärilar och skalbaggar.

– Vissa insekter är så små att de knappt syns, säger Frida Sjösten.

Artikelbild

| En lyckad fångst. En gråsugga som barnen ska titta närmare på.

Hur ska man prata om biologisk mångfald med barn?

– Man måste ta ned det på deras nivå. Man måste förenkla, annars blir det så abstrakt. Förhoppningsvis förstår barnen det här tidigt, för det blir inte bra om allt kollapsar.

matilda.nilsson@unt.se