Bakgrunden är bland annat UNT:s rapportering i helgen om att Upplands Lokaltrafik har tackat nej till Husby Långhundra hembygdsförenings förslag att själva ordna en busskur, berättar regionråd Johan Örjes (C), andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Uppsala.

– Då förstod jag att det kanske vore läge för lite politiska direktiv, säger Johan Örjes, som nu har skrivit en motion där han kräver att UL ska "uppmuntra och underlätta" för till exempel föreningar att sätta upp busskurer runtom i länet.

I motionen framhåller Johan Örjes att det är viktigt med väderskydd för att hållplatser på landsbygden ska bli attraktiva, samtidigt som det är ett faktum att pengarna inte räcker till.

Varför tror du att UL är ovilligt att ta hjälp från föreningar, som nu senast i fallet Husby Långhundra?

– Vi har haft arbetsutskottsmöte i kollektivtrafiknämnden, och där har frågan diskuterats. Jag tror mig ha förstått att det handlar om en oro för och en ovilja att ta hand om underhållet. Kanske har det också att göra med UL:s krav på enhetlighet vad gäller busskurerna, säger Johan Örjes.

Vad gäller underhållet av de tänkta busskurerna är han övertygad om att UL och de lokala föreningarnas styrelser ska kunna komma överens om saken.

– Bor man på landsbygden är man van att ta saken i egna händer. Självklart ska UL då välkomna och underlätta när föreningar vill hjälpa till.